Att ge en ärendefullmakt för FPA-ärenden

För att en person ska kunna sköta ett företags eller en sammanslutnings ärenden i e-tjänsterna för arbetsgivare ska personen av sin egen organisation ha fått de fullmakter som behövs. Fullmakterna ska ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Den som behöver en ärendefullmakt kan också be om fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Då ges fullmakten genom att begäran godkänns.

Nedan följer anvisningar om hur representanter för företag och samfund ska göra för att bevilja sina anställda fullmakter.

Kontrollera vilka Suomi.fi-fullmakter arbetsgivare behöver för att sköta FPA-ärenden.

Läs anvisningarna:

Att ge fullmakter i olika situationer