E-tjänster för dagvårdsproducenter

Om du har ett FO-nummer kan du som dagvårdsproducent

  • elektroniskt sända FPA Anmälan för stöd för privat vård av barn (motsvarar blankett WH2r) och
  • se de uppgifter som du tidigare sänt via e-tjänsten.

Behörighet att använda e-tjänsten, identifiering

För att kunna använda e-tjänsten ska du identifiera dig med Katso-koden. Katso-tjänsten för autentisering av organisationer handhas av skatteförvaltningen. Information om Katso-koderna finns på adressen www.yritys.tunnistus.fi och www.vero.fi/sv. Skatteförvaltningens supporttjänst ger närmare information på telefonnummer 029 497 005.

Om den huvudanvändare som skaffat sig behörighet att använda e-tjänsten ger rätten att använda tjänsten vidare till andra personer på sitt företag, ska behörigheten omfatta tjänsten 'Dagvårdsproducentens anmälan'.

Logga in på e-tjänsten