E-tjänsten för arbetsgivare

I e-tjänsten för arbetsgivare kan du till exempel
  • ansöka om dagpenningar och ersättningar till arbetsgivaren i anslutning till föräldraledigheter
  • kontrollera betalningsuppgifter
  • uppdatera arbetsgivarens kontakt- och kontouppgifter
  • anmäla att en arbetstagare arbetar utomlands.

Bilagor till ansökningar och meddelanden ska skickas till FPA per post eller per skyddad e-post.

Vid skötseln av dagpenningsärenden kan du också använda Skatteförvaltningens tjänster Ilmoitin.fi och inkomstregistret.

Suomi.fi-identifikation

Inloggningen till e-tjänsterna sker med Suomi.fi-identifikation. Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.

Suomi.fi-fullmakter

I e-tjänsten för arbetsgivare finns flera funktioner för vilka det behövs olika fullmakter. Vilka fullmakter användaren behöver beror på vilka ärenden han eller hon sköter i tjänsten.

Arbetsgivaren kan begränsa vilka ärenden den anställda kan sköta i tjänsten genom att ge honom eller henne endast de fullmakter som han eller hon behöver i sina arbetsuppgifter. De anställda ska inte ges onödiga fullmakter. 

Privata företag ger själva fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Offentliga organisationer, församlingar, stiftelser och föreningar där flera personer har firmateckningsrätt ska först registrera sin fullmaktsrätt genom en fullmaktsansökan i tjänsten för assisterat fullmaktsgivande. Efter det kan den som fått fullmaktsrätt gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter och ge de fullmakter som behövs.

Läs mer