E-tjänsten för arbetsgivare

I e-tjänsten för arbetsgivare kan du till exempel ansöka om dagpenningar och ersättningar till arbetsgivaren i anslutning till föräldraledigheter, kontrollera betalningsuppgifter och uppdatera arbetsgivarens kontakt- och kontouppgifter. Du kan också anmäla att en arbetstagare arbetar utomlands.

Den som använder e-tjänsten för arbetsgivare behöver tills vidare en Katso-kod.

E-tjänsten för arbetsgivare

I E-tjänsten för arbetsgivare kan du ansöka om dagpenningar och anmäla förändringar.

Logga in

Bilagor till ansökningar och meddelanden ska skickas till FPA per post eller per skyddad e-post.
•    Vid skötseln av dagpenningsärenden kan man också använda Skatteförvaltningens tjänster Ilmoitin.fi (Katso-identifiering kan användas tills vidare) och Inkomstregistret (Suomi.fi-identifikation).

Katso-tjänsten tas ur bruk

Katso-tjänsten tas småningom ur bruk. Den kommer att ersättas med Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter, som tillhandahålls av Befolkningsregistercentralen.
I e-tjänsten för arbetsgivare tas Suomi.fi-identifikation i bruk senare under 2020. Fram till dess har användarna tid att begära och få Suomi.fi-fullmakter för tjänsten. Fullmakter kan börja ges när de har publicerats i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Behörighet och autentisering

Organisationens huvudanvändare av Katso-behörigheter kan ge Katso-roller för en Katso-kod eller en annan organisation. E-tjänstens olika funktioner kräver olika Katso-roller.
Användaren måste ha minst en av e-tjänstens fem Katso-roller för att kunna använda tjänsten. De funktioner som är tillgängliga i tjänsten varierar enligt vilka behörigheter den inloggade användaren har.

Användaren måste ha behörigheten ”FPA - Ansökningar, betalningar och beslut” och behörigheten måste hänföra sig till huvudorganisationen för att personen ska kunna använda FPA:s e-tjänst för arbetsgivare.

Huvudanvändaren har rättigheter för alla funktioner i e-tjänsten. Huvudanvändaren kan enligt arbetsuppgifter ge en person eller en annan organisation Katso-roller som berättigar till att använda vissa funktioner.

Läs mer