E-tjänsten för arbetsgivare

E-tjänsterna för arbetsgivare kräver Katso-koder, dvs. Katso-autentisering. Denna e-tjänst övergår till att använda Suomi.fi-autentisering under år 2020.

Logga in på e-tjänsten för arbetsgivare. Tjänsten fungerar på finska och svenska.

Vad har hänt i e-tjänsten?

Inkomstregistret innebär flera förändringar i FPA:s tjänster för arbetsgivare. E-tjänstguiderna berättar hur allt fungerar nu.

Utnyttja e-tjänstguiderna!

Via e-tjänsten kan du meddela

 • frånvarotid då en anställd är borta från sitt arbete på grund av sjukdom, rehabilitering, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet för att sköta ett sjukt barn
 • den anställdas arbetstid för ansökan om flexibel eller partiell vårdpenning
 • lön som betalas till den anställda under frånvarotiden
 • arbetsgivarens samtycke till elektroniska beslut
 • anställdas löneuppgifter för beräkning av dagpenning på basis av inkomsten de senaste 6 månaderna
 • anställdas arbete utomlands.

Du kan ansöka om

 • sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning, rehabiliteringspennin, partiell rehabiliteringspennin, donationsdagpenning och dagpenning vid smittsam sjukdom för tid som en anställd varit frånvarig från arbetet men fått lön.
 • moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning för anställda som får lön under sina familjeledigheter.
 • familjeledighets- och semesterkostnadsersättning för kostnader under anställdas föräldradagpenningsperioder.

På e-tjänsten kan du se

 • ansökningar som skickats till FPA via E-tjänsten för arbetsgivare
 • FPA:s beslut (från år 2019 även då ansökan gjorts via inkomstregistret)
 • dagpenningar som FPA utebetalat till arbetsgivaren
 • logguppgifter.

Meddelanden och ansökningar som skickats in via e-tjänsten kan efteråt kompletteras med bilagor. Skicka bilagorna per post till FPA.

FPA:s e-tjänstguider kan vara till hjälp.

Behörighet att använda e-tjänsten och identifiering

Inloggningen till arbetsgivarnas e-tjänster sker med s.k. stark Katso-autentisering.

Inom en organisation kan huvudanvändaren som har behörighet att använda e-tjänsterna ge rätten att använda e-tjänsten vidare till någon annan inom organisationen. Den delgerade behörigheten måste då omfatta tjänsten "FPA - Ansökningar, betalningar och beslut" och gälla huvudorganisationen för att det skall gå att sända ovannämnda uppgifter. Underanvändarna måste styrka sin autentisering på adressen yritys.tunnistus.fi.

Läs mer