Beräkningsprogram för barnfamiljer och föräldrar

Föräldradagpenningens belopp Du kan uppskatta beloppet på moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning i enlighet med fastställd arbetsinkomst i beskattningen, 6 månaders inkomst eller FPA-förmån.

Föräldradagpenningperiod Du får veta när din moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningperiod börjar och slutar.

Specialvårdspenningens belopp Du kan uppskatta beloppet på specialvårdspenningen i enlighet med fastställd arbetsinkomst i beskattningen, 6 månaders inkomst eller FPA-förmån.

Allmänt bostadsbidrag Du kan uppskatta om du är berättigad till bostadsbidrag med beaktande av hushållets inkomster, bostadskostnader och boendeform. Du kan uppskatta beloppet av ditt bostadsbidrag.

Beräkning av barnavårdsstöd Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet.