Beräkningsprogram för rehabilitering

Rehabiliteringspenningens belopp

Du kan uppskatta beloppet av din sjukdagpenning i enlighet med den i beskattningen fastställda inkomsten, 6 senaste månaders inkomst eller någon FPA-förmån.