Beräkningsprogram för arbetslösa

Arbetsmarknadsstöd

Du kan uppskatta beloppet av ditt arbetsmarknadsstöd.

Grunddagpenning

Du kan uppskatta beloppet av din grunddagpenning. Du är berättigad till grunddagpenning om du uppfyller arbetsvillkoret.

Arbetsvillkoret för löntagare

Du kan uppskatta om du har arbetat tillräckligt för att uppfylla arbetsvillkoret.

Arbetsvillkoret för företagare

Du kan uppskatta om din näringsverksamhet uppfyller arbetsvillkoret.

Alterneringsersättning

Du kan uppskatta beloppet av din alterneringsersättning. Du kan inte beräkna den alterneringsersättning som a-kassan betalar ut med detta beräkningsprogram.

Allmänt bostadsbidrag

Du kan uppskatta om du är berättigad till bostadsbidrag med beaktande av hushållets inkomster, bostadskostnader och boendeform. Du kan uppskatta beloppet av ditt bostadsbidrag.