Uppföljning av rehabiliteringens effekter

FPA utvecklar sina rehabiliteringstjänster och vill utvärdera och rapportera vilken nytta rehabiliteringsklienterna har av dem.  Rapporteringen genomförs med fokus på rehabiliteringsklientens livskvalitet, sinnesstämning och arbetsförmåga samt uppfyllelsen av målen för rehabiliteringen. I servicebeskrivningarna för rehabiliteringstjänsterna anges vilka tjänster som omfattas av rapporteringen.

Under rehabiliteringen svarar klienten på olika enkäter vars resultat används vid planeringen och utvärderingen av rehabiliteringen. Uppgifterna används också vid utvärderingen av rehabiliteringstjänsternas effekter.

Serviceproducenterna skickar uppgifterna om enkätresultaten till FPA via en säker förbindelse som tagits fram för förmedlingen av uppgifter.  Uppgifterna lagras hos FPA i ett register som skapats för detta ändamål. Närmare anvisningar för serviceproducenterna om vägledningen av klienter, insamlingen av uppgifter och förmedlingen av uppgifter till FPA finns på sidan Förmedling av uppgifter till FPA.

Från ingången av 2017 omfattar utvärderingen och rapporteringen följande rehabiliteringstjänster:

  • Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning 2015
  • Arbetsprövning, arbetsträning och arbetsträning för mentalvårdsklienter (tidigare serviceform) 2015
  • Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering, s.k. TEAK-rehabilitering (ny serviceform) 2017
  • Multidisciplinär individuell rehabilitering, linjerna för vuxna, rehabilitering enligt prövning 2016
  • Kurser för personer med sjukdomar i rörelseorganen, s.k. TULES-kurser 2016
  • KIILA-rehabilitering 2016
  • Kurser för närståendevårdare och parkurser för närståendevårdare 2017
  • Rehabiliterings- och anpassningskurser för personer med diabetes 2017
  • Rehabiliteringskurser i öppen och sluten vård för unga och vuxna med psykiska störningar 2017
  • Anpassningskurser för barn med Asperger och ADHD samt anpassningskurser för barn med autism 2017

Uppföljningen utvidgas varje år till att omfatta också andra tjänster enligt en överenskommen tidtabell.

Resultaten rapporteras varje år på FPA:s webbplats under Yhteistyökumppanit/Kuntoutuspalvelut/Tuloksellisuus/Raportit.

Av rapporteringen framgår inte uppgifter om enskilda personer eller serviceproducenter. När uppgifterna analyseras jämför man inte de olika serviceproducenterna.