Så här söker du efterlevandepension hos FPA

  1. Ansök om efterlevandepension både från FPA och från arbetspensionsanstalterna på samma blankett.
  2. Fyll i och skriv ut Ansökan om familjepension (ETK/Kela 7004r). Skicka ansökan och bilagorna per post till FPA eller till din avlidna makes arbetspensionsanstalt.
  3. Om du har små inkomster kan du ansöka om fortsättningspensionens kompletteringsbelopp med blankett Ansökan - Kompletteringsbelopp till efterlevandepension (EV277r).
  4. Om du eller din make bott eller arbetat utomlands ska du dessutom fylla i bilaga U Bosättning och arbete utomlands (ETK/KELA 7110r). Du kan ha rätt till familjepension också från utlandet.
  5. Om du har barn under 17 år kan du ansöka om ensamförsörjartillägg till barnbidraget. Du kan få tillägget om du inte ingått ett nytt parförhållande efter din makes död.
  6. Om du har små inkomster kan du med hjälp av räknaren uppskatta om du har rätt till bostadsbidrag.

Arbetsgivarna börjar anmäla löneuppgifter till inkomstregistret från och med 1.1.2019. FPA kan använda sig av dessa uppgifter vid handläggningen av ansökan.

Ansökningstid

Ansök om efterlevandepension från början av månaden efter den då din make avled. FPA beviljar bidraget för högst sex månader bakåt i tiden.

I FPA:s e-tjänst kan du se du om din ansökan redan har avgjorts.

Läs mer