Efterlevandepension – Belopp och utbetalning

Efterlevandepensionen består av två delar: begynnelsepension och fortsättningspension. Fortsättningspensionen består av ett grundbelopp och ett kompletteringsbelopp.

Begynnelsepension

Begynnelsepensionen är 335,76 euro/månad. FPA betalar den i 6 månader från din partners död eller högst tills du fyller 65 år. Om ni levde i ett samboförhållande kan du inte få begynnelsepension efter att ert gemensamma barn har fyllt 18 år.

Din inkomst eller dina tillgångar inverkar inte på beloppet av begynnelsepensionen.

Om du får folkpension eller motsvarande utländsk pension som är mindre än begynnelsepensionen, betalar FPA i begynnelsepension endast ett belopp som utgör skillnaden mellan folkpensionen och begynnelsepensionen.

Pensionen kan vara mindre om din partner har bott eller arbetat utomlands.

Fortsättningspension

Fortsättningspensionen består av ett grundbelopp och ett kompletteringsbelopp.

Fortsättningspensionen kan vara mindre om din partner har bott eller arbetat utomlands.

Grundbelopp

Grundbeloppet är 105,17 euro per månad. Din inkomst eller dina tillgångar inverkar inte på fortsättningspensionens grundbelopp.

Kompletteringsbelopp

En efterlevande som inte lever i ett parförhållande kan få ett kompletteringsbelopp på högst 545,85 euro per månad. För en efterlevande som lever i ett parförhållande är kompletteringsbeloppet högst 472,28 euro per månad.

Nästan alla dina inkomster inverkar ändå på kompletteringsbeloppet, till exempel löneinkomster, pension som betalas av en arbetspensionsanstalt, förmåner som betalas ut av FPA, hyresinkomster och dividendinkomster (utdelningar). Av arbetsinkomsterna och därmed jämförbara inkomster beaktas 60 procent. För att få fullt kompletteringsbelopp kan du tjäna högst 57,45 euro per månad.

Ju högre din inkomst är, desto mindre kompletteringsbelopp får du.

Familjeförhållanden Högsta inkomsten som berättigar till full pension Högsta inkomsten med vilken du kan få kompletteringsbelopp om du har ett barn under 18 år Högsta inkomsten med vilken du kan få kompletteringsbelopp om du inte har ett barn under 18 år
Bruttoinkomsternas inverkan på fortsättningspensionens kompletteringsbelopp
Ensamboende 57,45 euro/mån. 1 149,13 euro/mån. 1 135,30 euro/mån.
I parförhållande* 57,45 euro/mån. 1 001,96 euro/mån. 988,13 euro/mån.

*Äktenskap, samboförhållande och registrerat partnerskap

Inkomstens inverkan på kompletteringsbeloppet

Exempel på efterlevandepension

Majas man Jan avlider i januari 2022. Maja och Jan har ett barn under 18 år, Vilma. Maja arbetar deltid och har en lön på 1 000 euro/månad. Maja börjar få 1 200 euro/månad i efterlevandepension från Jans arbetspensionsanstalt.

Efter Jans död betalar FPA Maja en begynnelsepension på 335,76 euro/månad under 6 månaders tid. Sammanlagt får Maja 1 535 euro/månad i efterlevandepension från FPA och arbetspensionsanstalten.

Efter begynnelsepensionen får Maja fortsättningspensionens grundbelopp från FPA, eftersom hon har ett barn under 18 år. Fortsättningspensionens grundbelopp är 105,17 euro/månad.

Hon får inte något kompletteringsbelopp till fortsättningspensionen eftersom hennes inkomster överstiger inkomstgränsen. Som inkomst beaktar FPA Majas efterlevandepension på 1 200 euro/månad från arbetspensionsanstalten och 60 procent av hennes arbetsinkomster, dvs. 600 euro/månad.

FPA slutar betala ut efterlevandepension till Maja när Vilma fyller 18 år.

Utbetalning

FPA betalar in efterlevandepensionen på ditt konto en gång i månaden. Betalningsdagen bestäms enligt den första bokstaven i efternamnet:

  • A–K: den 4 dagen i månaden
  • L–R: den 14 dagen i månaden
  • S–Ö: den 22 dagen i månaden

Om bankerna är stängda på betalningsdagen betalas pensionen föregående bankdag. FPA meddelar uppgift om utbetald pension till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Beskattning

Efterlevandepension är skattepliktig inkomst. För den fås pensionsinkomstavdrag i beskattningen.

När du får ett positivt pensionsbeslut ska du i MinSkatt ansöka om ett ändringsskattekort för pension. Visa upp pensionsbeslutet och redogör för dina övriga inkomster och avdrag.

Du behöver inte lämna in ändringsskattekortet till FPA, eftersom Skatteförvaltningen meddelar din nya förskottsinnehållningsprocent till både FPA och utbetalarna av arbetspensioner. FPA får uppgiften automatiskt också om du ansöker om ett ändringsskattekort under året.

Läs mer