Vem kan få efterlevandepension?

En förutsättning för att du ska få efterlevandepension är att du varit gift med eller levt i registrerat partnerskap med den avlidna. Om ni varit sambor kan du inte få efterlevandepension från FPA, men din sambos barn kan få barnpension.

FPA betalar efterlevandepension till änkan eller änklingen endast om han eller hon är under 65 år. FPA:s efterlevandepension består av två delar:

  • begynnelsepension
  • eventuell fortsättningspension.

Du kan få båda tills du fyller 65 år.

Om du och din make inte har eller inte har haft något gemensamt barn kan du få efterlevandepension endast om ni uppfyller alla dessa kriterier:

  • Du var minst 50 år är när din make avled.
  • Du var under 50 år och din make under 65 år när ni gifte er eller när ni ingick registrerat partnerskap.
  • Ert äktenskap eller registrerade partnerskap varade i minst 5 år.

Om ni avslutade ert äktenskap eller ert registrerade partnerskap innan din make avled och du fick underhållsbidrag från din make kan du få en del av hans eller hennes förvärvspension i efterlevandepension.

FPA betalar inte ut efterlevandepensionens fortsättningspension om du samtidigt har

  • sjukpension (folkpension)
  • förtida ålderspension (folkpension)
  • motsvarande pension från något annat land.

FPA betalar dock ut det belopp av begynnelsepensionen som överstiger beloppet av din folkpension.

Läs mer