Vem kan få efterlevandepension?

En förutsättning för att du ska få efterlevandepension är att du levt i ett samboförhållande, varit gift eller levt i registrerat partnerskap med den avlidna.

FPA betalar efterlevandepension högst tills du fyller 65 år. I vissa situationer betalas efterlevandepension tills ert gemensamma barn eller din partners barn fyller 18 år.

FPA:s efterlevandepension består av två delar:

  • begynnelsepension
  • eventuell fortsättningspension.

Läs mer om begynnelse- och fortsättningspension.

Samboförhållande

Äktenskap och registrerat partnerskap

Övriga pensioners inverkan på efterlevandepensionen

FPA betalar inte ut efterlevandepensionens fortsättningspension om du samtidigt har

Du kan ändå få efterlevandepensionens begynnelsepension. Om du har folkpension betalar FPA begynnelsepension till det belopp som överstiger folkpensionen.

Hur din efterlevandepension påverkas om du bott utomlands

Om du tidigare har bott utomlands kan du få efterlevandepension från FPA om du är stadigvarande bosatt i Finland.

Alla de följande kriterierna måste ändå uppfyllas:

  • Din partner hade bott i Finland under minst 3 år sedan han eller hon fyllt 16 år.
  • Din partner bodde i Finland när han eller hon avled.
  • Du har själv bott i Finland under minst 3 år sedan du fyllde 16 år.
  • Du bor i Finland eller har flyttat tillbaka till Finland inom ett år efter att din partner avled.

Du kan också få efterlevandepension från FPA om du bor i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien.

Du kan också få pension från ett annat land med stöd av internationella överenskommelser.

Om du eller din partner har bott utomlands ska du fråga FPA hur det inverkar på efterlevandepensionen.

Läs mer