Hur din efterlevandepension påverkas om du bott utomlands

Om du bott utomlands kan du få efterlevandepension från FPA om du omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Alla de följande kriterierna måste ändå uppfyllas:

  • Din avlidna make har bott i Finland under minst 3 år sedan han eller hon fyllde 16 år.
  • Din make bodde i Finland när han eller hon avled.
  • Du har själv bott i Finland under minst 3 år sedan du fyllde 16 år.
  • Du och din make bodde i Finland under minst 3 år innan din make avled.
  • Du har flyttat tillbaka till Finland inom ett år efter att din make avled.

Du kan också få pension från ett annat land med stöd av internationella överenskommelser. Om du eller din make har bott utomlands ska du ta reda på av FPA hur det inverkar på efterlevandepensionen.

Läs mer