Egnahemshus

FPA kan betala bostadsbidrag till ett hushåll som bor i ett egnahemshus. Byggnaden kan vara belägen på en tomt som ägs eller hyrs av hushållet.

Som boendeutgifter för ett egnahemshus godkänns:

 • underhållsutgifter för egnahemshus
 • 73 procent av räntorna på de personliga lån som tagits för anskaffning och ombyggnad av bostaden.

Med underhållsutgifter avses utgifter för vatten, uppvärmning och andra utgifter som egnahemshus medför. De faktiska utgifterna för vatten, uppvärmning och andra utgifter för fastigheten behöver inte uppges för FPA separat. Sådana utgifter är t.ex. utgifter för underhåll.

Hushållets storlek (personer) euro/mån. Landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen, euro/mån. Landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland, euro/mån.
Som underhållsutgifter för ett egnahemshus godkänns
1 97 101 105
2 116 121 125
3 147 153 159
4 173 180 187
+för varje ytterligare person 53 55 57
Som finansieringsutgifter godkänns 73 procent av räntorna på de personliga lån som tagits för anskaffningen av bostaden.

FPA beaktar räntorna på bostadslånet endast om hushållet själv har betalat dem. Av räntorna på t.ex. räntestödslån godkänner FPA som boendeutgifter endast den del som hushållet själv betalar.

FPA godkänner låneräntor som boendeutgifter endast då lånet har beviljats av ett kreditinstitut som står under offentlig tillsyn, som till exempel:

 • staten
 • en kommun
 • en församling
 • en bank
 • en försäkringsanstalt
 • en hypoteksförening
 • en pensionsstiftelse
 • en pensionskassa.

Som bostadslån godkänner FPA inte lån från byggherre eller arbetsgivare eller obetalda köpesummor.

Som boendeutgifter godkänns t.ex. inte

 • fastighetsskatt
 • tomtarrende
 • premierna för en låneskyddsförsäkring eller motsvarande avgifter.