Ekonomi och nyckeltal

Finansieringen av den sociala trygghet som sköts av FPA grundar sig på en delningsprincipenligt vilken kostnaderna under respektive år finansieras med de intäkter som flyter in samma år. För finansieringen av förmånerna har FPA en folkpensionsfond, en sjukförsäkringsfond och en allmän fond för social trygghet. Ur dessa finansieras de förmåner som inte omfattas av pensions- eller sjukförsäkringen.

Finansiering

År 2020 uppgick kostnaderna för FPA:s förmånsfonder till totalt 16,4 miljoner euro. För-
månskostnadernas andel av de totala kostnaderna var 97 % och av verksamhetskostnaderna 3 %.

Folkpensionsindex

En stor del av FPA:s förmåner justeras årligen enligt folkpensionsindexet.

Årsstatistik

Årsstatistiken innehåller centrala uppgifter om olika förmåner: bostadsbidrag, pensioner, rehabilitering, studieförmåner, familjeförmåner, sjukförsäkring, arbetshälsovård, arbetslöshetsskydd, handikappförmåner och militärunderstöd. Läs mer. 

Årsredovisningar

Enligt FPA:s strategi är kunden, förtroende och kunskap i fokus. Läs mer. 

Nyckeltal