Sänd basuppgifterna för ansökan elektroniskt till FPA

Företagshälsovårdsproducenter kan skicka kostnads- och verksamhetsuppgifterna för företagshälsovården gällande en arbetsgivare direkt från sitt eget datasystem till FPA. De här basuppgifterna motsvarar de uppgifter som skrivs ut från serviceproducentens datasystem på en blankett som godkänts av FPA.

Krav som ställs på serviceproducenten

  1. Serviceproducenten har i bruk ett datasystem som FPA har testat och godkänt för sändande av uppgifterna.  FPA har godkänt tre system för sändande av uppgifter. Kontrollera saken med din egen systemleverantör.
  2. Serviceproducenten och FPA har ingått ett skriftligt avtal om förmedling av basuppgifter. Närmare information om avtalsförfarandet fås per e-post tth@fpa.fi.
  3. Serviceproducenten har ett tillstånd för förmedling av basuppgifter.

Förmedling av basuppgifter till arbetsgivaren

  • Företagshälsovårdsproducenten avtalar med arbetsgivaren om att sända basuppgifterna för ansökan till FPA.
  • Arbetsgivaren kontrollerar i FPA:s e-tjänst de uppgifter som serviceproducenten skickat in.
  • Arbetsgivaren kan ändra uppgifterna och godkänna dem som underlag i ansökan.

E-tjänsten vägleder den som söker ersättning i hur ansökan ska fyllas i. Tjänsten kontrollerar att alla obligatoriska frågor besvarats och att uppgifterna angetts i rätt form. De uppgifter den sökande fyller i överförs direkt till FPA:s system. Så här går behandlingen av ansökningarna snabbare.

Läs mer