Elektronisk redovisning

Serviceproducenten kan leverera redovisningsuppgifterna elektroniskt efter att producenten har avtalat med FPA om anslutning till direktersättningsförfarandet. Uppgifterna skickas till FPA en gång i veckan om inte serviceproducenten och FPA har avtalat om något annat. Förutom redovisningsuppgifterna i elektronisk form ska serviceproducenten skicka originalexemplaren av de av läkaren undertecknade undersöknings- och behandlingsordinationerna (blankett SV3r, SV 3ar, SV 3FMr eller i tillämpliga delar ifylld blankett SV 120r, SV 126r) till FPA för de betalningstillfällen där ersättning för undersökning och behandling ingår. Undersöknings- och behandlingsordinationer som gäller radiologiska undersökningar och laboratorieundersökningar behöver ändå inte lämnas in till FPA. Blanketterna ska vara ordnade i samma ordningsföljd som betalningstillfällena i redovisningen.

Serviceproducenterna ska spara de uppgifter som funnits på ordinationsblanketterna i sina datasystem eller på papper, exempelvis då det är fråga om en ordination som kommit till inrättningen någon annanstans ifrån. Ordinationsblanketten ska sparas två år från det att ordinationen utfärdades. FPA kan i efterhand be att få ordinationsblanketterna till påseende.

Serviceproducenten ska förstöra blanketter som skrivits ut i onödan.

Till redovisningen ska fogas en utredning över mottagningsbesök, undersökningar och behandlingsåtgärder som utförts efter att serviceproducenten anslutit sig till det elektroniska redovisningsförfarandet. Det går inte att skicka elektroniska redovisningar när det gäller munhygienistbehandling och inte över tandvård för veteraner och minröjare.

En redovisning består av betalningstillfällen. Med betalningstillfälle avses de läkararvoden och kostnader för undersökning och behandling som kunden betalat eller blivit fakturerad för på en och samma gång och som är ersättningsgilla enligt sjukförsäkringslagen. En redovisning får omfatta endast sådana kostnader som betalats eller fakturerats samma kalenderår.

Serviceproducenten skickar sina redovisningar till FPA via tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter. Närmare anvisningar om tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter.