Enheten för ledningsstöd

Direktör för enheten för ledningsstöd, strategidirektör
Heli Korhola

Teamet för strategitjänster och verksamhetsorgan
chef för juridiska ärenden Leena Uikkanen

Teamet för resurs- och ekonomistyrning
ekonomidirektör Kai Ollikainen

Teamet för personalplanering och arbetsgivarfunktioner
personaldirektör Pasi Lankinen

Teamet för digitalisering och dataförvaltning
dataförvaltningschef Ari Vähä-Erkkilä

Dataskyddsansvarig
Raila Brummer

Läs mer