Enheten för ledningsstöd

Direktör för enheten för ledningsstöd
Heli Korhola

Ekonomdirektör
Kai Ollikainen

Personaldirektör
Pasi Lankinen

Chef för juridiska ärenden

Leena Uikkanen

Placeringschef
Tuula Korhonen

Dataskyddsansvarig
Raila Brummer

Ekonomiplaneringsgruppen
Gruppchef Sami Rapiokallio

Personalplaneringsgruppen
Gruppchef Tuija Jokinen

Gruppen för arbetsgivartjänster
Chef för anställningsärenden Tuija Jokinen

Förändringsledare, Digitalisering
Katri-Leena Launis

Förändringsledare för vårdreformen
Marjukka Turunen

Förändringsledare, Arbets- och organisationskultur
Tuula Soukkanen

Förändringledare, Operativ effektivitet
Tomi Ståhl

Mer information