Ersättning av sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland

Fram till dess finns anvisningar om ersättning i handboken Ersättning för sjukvårdskostnader 1.1.2015 Försäkringsbolag (pdf).

Information om ersättning av sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland finns också på www.fpa.fi > Privatpersoner > Sjuk. De taxor som används som ersättningsgrund finns i taxeförteckningen (pdf, på finska)