Ersättning för kliniska näringspreparat som tillverkats på apotek

Ett receptbelagt kliniskt näringspreparat som tillverkas på beställning på apoteket (ex tempore-preparat) är ersättningsgillt om det finns ett motsvarande ersättningsgillt kommersiellt kliniskt näringspreparat.  

Dessutom förutsätts att

  • det kliniska näringspreparatet används för sjukdomsbehandling i enlighet med sjukförsäkringslagen och
  • kunden har beviljats rätt till ersättning för det kliniska näringspreparatet.

Form, styrka och förpackningsstorlek för det ersättningsgilla apotekstillverkade kliniska näringspreparatet behöver inte sammanfalla med form, styrka och förpackningsstorlek för det ersättningsgilla kommersiella kliniska preparat som innehåller substansen i fråga.

Läkemedelsprisnämnden har undantagsvis fastställt ersättningsstatus för apotekstillverkade kliniska näringspreparat för sådana ex tempore-preparat för vilka det inte finns något motsvarande ersättningsgillt kommersiellt kliniskt näringspreparat. Ersättningsstatus har fastställts för preparaten nedan vid respektive sjukdom till och med 31.12.2020.

Ersättning för kliniska näringspreparat som tillverkats på apotek
Substans Sjukdom som berättigar till ersättning Ersättningsnummer
Arginin Medfödda störningar i ämnesomsättningen 503
Citrullin* Medfödda störningar i ämnesomsättningen 503
Kreatin Medfödda störningar i ämnesomsättningen 503
Isoleucin Medfödda störningar i ämnesomsättningen 503
Leucin Medfödda störningar i ämnesomsättningen 503
Lycin Medfödda störningar i ämnesomsättningen 503
Ornitin Medfödda störningar i ämnesomsättningen 503
Treonin Medfödda störningar i ämnesomsättningen 503
Tryptofan Medfödda störningar i ämnesomsättningen 503
Modersmjölk Komjölksallergi hos små barn 505
Modersmjölk Komjölksallergi hos små barn och överkänslighet för vanliga specialpreparat 506

* Från 1.9.2017 finns det inte längre något kommersiellt preparat som innehåller citrullin på marknaden. Om kunden har ersättningsrätt 503 kan det ändå betalas ersättning för citrullin som tillverkats av kilovara.

Mer information