Semesterkostnadsersättning till arbetsgivaren

Är kontonumret i skick?

Så här enkelt meddelar eller byter du arbetsgivarens kontonummer i e-tjänsten.

Kolla e-tjänstguiden!

Arbetsgivare, som är skyldiga att betala semesterlön eller -ersättning för den tid som arbetstagaren fått föräldradagpenning, kan ansöka om semesterkostnadsersättning hos FPA för den föräldradagpenningsperiod som arbetstagaren inte varit i arbete.

Till föräldradagpenningarna räknas moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen. Arbetsgivare kan också söka ersättning för en eventuell särskild moderskapspenningperiod.

Ansökningstiden för semesterkostnadsersättning går 6 månader efter att föräldradagpenningperioden för ett barn har tagit slut.

Semesterkostnadsersättningen har ändrats för moderskaps-, faderskaps- och föräldraledigheter som börjat 1.4.2016 eller senare.

Läs mer