Ersättning för undersökning och behandling

Kostnaderna för undersökning och behandling som ordinerats av läkare på en och samma gång ersätts för högst 15 undersöknings- eller behandlingstillfällen. Dessutom ska undersökningen ha utförts eller vården getts inom ett år efter att den ordinerades. Begreppet ”på en och samma gång” betyder att samma läkare har gett ordinationerna under en och samma dag.

Med undersöknings- och behandlingstillfälle avses undersöknings- och behandlingsåtgärder som utförts under en dag. Undersöknings- och behandlingsåtgärder på en vårdavdelning vid ett privatsjukhus anses ha ordinerats på en och samma gång om de har utförts inom en vecka från den första undersökningen eller åtgärden.