Ersättningspraxis

Vid FPA finns en socialmedicinsk delegation som har till uppgift att behandla medicinska frågor i anslutning till sjukförsäkringen och ge rekommendationer om ersättning i dessa fall.

Socialmedicinska delegationen har tagit ställning till ersättningspraxisen i fråga om följande åtgärder:

 • Kirurgisk behandling av brytningsfel
 • Bröstkörtelkirurgi
 • Åderbråcksoperationer
 • Fetmaoperationer
 • Sklerosering av leder
 • Ballongvidgning av näsans bihålor
 • Fertilitetsbehandling
 • Sammandrag av hur fertilitetsbehandling ersätts från sjukförsäkringen
 • Ultraljudsundersökningar av foster
 • Bentäthetsmätning
 • Anestesi, bedövning och sedering
 • Könskorrigerande kirurgisk behandling
 • Kirurgisk behandling av ögonlock
 • Psykoterapi som ges av läkare
 • Akromioplastikoperationer
Läs mer om ersättningspraxisen i FPA:s förmånsanvisningar  (Om FPA > Lagar och anvisningar > FPA:s förmånsanvisningar > Anvisningar om enskilda förmåner > Sjuk > Sjukvårdsersättningar)