Esikko-projektet

Esikko-projektet koordinerar finländska myndigheters och inrättningars övergång till elektroniskt utbyte av information inom EU.

I samarbetet med FPA deltar Pensionsskyddscentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen, Arbetslöshetskassornas samorganisation, Arbetslöshetsförsäkringsfonden, Arbets- och näringsministeriet samt Social- och hälsovårdsministeriet.

Esikko-projektets materialbank

Materialbanken är en webbtjänst avsedd för de inrättningar som deltar i projektet och den innehåller material i anslutning till det finländska EESSI-projektet. Endast registrerade användare som har fått användarnamn och lösenord av FPA kan logga in på extranettjänsten.

Om du behöver ett nytt användarnamn och lösenord ska du kontakta Esikko-projektbyrån på adressen esikko@kela.fi. Uppge kontaktinformationen för dig själv och din arbetsplats.