E-tjänsten förnyas

FPA:s e-tjänst förnyas år 2020–2021. Målet är att e-tjänsten ska vara enklare att använda, tekniskt tillgänglig och användbar med mobila apparater.

E-tjänstens olika delar förnyas i etapper, vilket innebär att olika delar, såsom ansökningar och applikationer, kan se olika ut under året. När förnyelsen är klar kommer hela e-tjänsten att ha samma fräscha blåvita utformning.

Testversion av förstasidan

En ny förstasida har tagits i bruk och används parallellt med den nuvarande förstasidan. Du kan själva välja om de vill använda den nuvarande förstasidan eller testversionen. En länk till testversionen hittas uppe på den nuvarande förstasidan i e-tjänsten. Du kan när som helst lämna den nya förstasidan och gå tillbaka till den gamla.

På den nya förstasidan ser du:

 • de förmåner som du har beviljats
 • de förmåner som du ansökt om
 • om FPA behöver tilläggsuppgifter av dig
 • om din ansökan väntar på andra uppgifter.

Nya e-ansökningar 

Den elektroniska ansökan om sjukdagpenning för privatpersoner är den första ansökan som har förnyats helt och hållet. Den är tydlig, tillgänglig och lätt att använda.

Prova på ny förstasida

På den nya förstasidan kan du enkelt kontrollera om det saknas något i din ansökan och om du fått ett beslut.

Logga in på e-tjänsten

När man fyller i ansökan ser man hela tiden i vilket skede ansökan är och hur mycket det ännu är kvar att fylla i. Dessutom har alla obligatoriska fält markerats med en stjärna (*).

Ändringar i utseendet och i hur sidorna fungerar

Det görs också ändringar i e-tjänsten som förbättrar tillgängligheten. De tillgängliga delarna är utformade i blått och vitt. De fungerar responsivt i mobila enheter och fungerar med hjälpmedel, såsom skärmläsare.

De tillgängliga delarna är:

 • Förstasidan
 • Egna uppgifter
 • Ändring av personuppgifter
 • Ändring av kontonummer
 • De egna förmånerna listade
 • Tidigare ärenden
 • Ansökningar och ändringsmeddelanden (den inledande sidan)
  • Föräldradagpenning (gammalt utseende)
  • Bostadsbidrag (presentationssidan)
  • Meddelande om ändring gällande studiestödet
  • Sjukdagpenningsförmåner (avsnittet publicerat 2/2020)
  • Reseersättning
  • Handikappförmåner (presentationssidan)
  • Pensionsförmåner (presentationssidan)
  • Sjukpension (ny i e-tjänsten, publiceras 26.9)
  • Det europeiska sjukvårdskortet
  • Betalningsplan vid återkrav
 • Meddelanden

Möjligheten att sköta en annan persons ärenden utvecklas stegvis

I det första skedet kan fullmaktshavaren på den nya förstasidan se en myndig fullmaktsgivares ärenden och följa hur behandlingen av ärendena framskrider. Fullmaktshavaren kan också läsa beslut som har meddelats fullmaktsgivaren och se kommande utbetalningar. Tills vidare kan man i e-tjänsten bara se beslut om handikappbidrag för personer över 16 år och beslut om vuxenutbildningsstöd. Det går ännu inte att ansöka om förmåner för en annan person.

För att det ska vara möjligt att sköta ärenden för en annan person i e-tjänsten ska fullmaktsgivaren ha gett fullmaktshavaren rätt att sköta FPA-ärenden för sin räkning. Fullmakten ska ges elektroniskt i tjänsten Suomi.fi. FPA:s ärendefullmakt heter Uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner.

E-tjänsten använder Suomi.fi-fullmakter. Ett befullmäktigande är en elektronisk fullmakt vars uppgifter sparas i ett fullmaktsregister. Ärenden kan skötas för en annan persons räkning av sådana myndiga personer som i Suomi.fi-fullmakter har getts fullmakt att sköta ärendet i fråga för personen. Än så länge är det inte möjligt för en vårdnadshavare att sköta ärenden för sitt minderåriga barn i e-tjänsten.

Läs mer om Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer