MittFPA förnyas

FPA förnyar e-tjänsten för privatpersoner stegvis. Målet är att e-tjänsten ska vara lätt att använda och tekniskt tillgänglig, och den ska också kunna användas på mobila enheter.

De olika avsnitten uppdateras vid olika tidpunkter, vilket betyder att ansökningssidorna och applikationerna kan se olika ut. När den nya e-tjänsten är färdig kommer den att genomgående ha en layout som går i blått och vitt.

E-tjänstens språkval

På grund av förnyelserna är identifieringen för tillfället enbart på finska. När man har loggat in första gången visas förstasidan på finska. Vi beklagar olägenheten som detta medför.

Man kan ändå själv byta språk på e-tjänstens nya förstasida. Språkvalet finns uppe till höger. Tjänsten sparar språkvalet till nästa gång. 

Förstasidan har förnyats

E-tjänstens förstasida har förnyats. På den nya förstasidan hittar du ett sammandrag av dina aktuella FPA-ärenden, och du kan enkelt kolla statusen för ett ärende. Samtidigt fick tjänsten namnet MittFPA.

Under Mina ärenden på förstasidan ser du:

  • de senaste besluten
  • om du måste lämna in bilagor eller tilläggsuppgifter
  • de förmåner som du har ansökt om, ansökningarnas handläggningsskede och en uppskattning av ansökningstiden
  • de förmåner som betalas ut och utbetalningsdag.

Ansökningarna på nätet förnyas 

Vi förnyar också de elektroniska ansökningarna en förmån åt gången. Till exempel sidorna för ansökan om sjukdagpenning och sjukpension har redan förnyats. De nya sidorna är tydliga, tillgängliga och lätta att använda.

När du fyller i en ansökan på en sådan sida ser du hur långt du har kommit i ansökan och hur många steg som återstår innan ansökan är klar. Dessutom är obligatorisk fält markerade med tecknet *, och i samband med fälten ges anvisningar om i vilken form uppgiften ska anges.

Utseendet ändras och användbarheten förbättras

Den ljusblåa och ljusgula färgen som används på de gamla sidorna har ersätts med blått och vitt. Layouten i blått och vitt är enhetlig med FPA:s visuella profil.

Vi gör också ändringar som förbättrar tillgängligheten i fråga om tjänsten och ansökningarna. Dessa fungerar responsivt i mobila enheter och fungerar med hjälpmedel, såsom skärmläsare.

Möjligheten att sköta en annan persons ärenden utvecklas 

Möjligheten att sköta ärenden för en annan person i e-tjänsten förbättras som bäst. Om en kund har gett fullmakt till en annan person kan fullmaktshavaren på förstasidan redan nu se kundens ärenden och följa hur behandlingen av ärendena framskrider. Fullmaktshavaren kan också läsa beslut som har meddelats och se kommande utbetalningar.

Än så länge går det ändå inte att ansöka om förmåner för någon annan i e-tjänsten, och en vårdnadshavare kan inte sköta ärenden för ett minderårigt barn.

För att det ska vara möjligt att sköta ärenden i e-tjänsten för en annan person ska fullmaktsgivaren ha gett fullmaktshavaren rätt att sköta ärenden för sin räkning. Fullmakten kan ges på nätet i Suomi.fi-tjänsten. När man ger en fullmakt via Suomi.fi-tjänsten sparas den i befolkningsdatasystemets fullmaktsregister. Namnet på FPA:s ärendefullmakt är Uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner. 

Läs mer om Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer