Beställ europeiskt sjukvårdskort

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Europeiskt sjukvårdskort (SV 193r) och skicka den per post till FPA.

Skaffa kortet smidigt på nätet

Logga in med dina nätbankskoder

Skicka ansökan

Det europeiska sjukvårdskortet postas hem till dig inom två veckor. Om du inte hinner få kortet i tid före resan kan du be att få ett provisoriskt intyg som tillfälligt ersätter kortet. Du kan få intyget genom att ringa FPA:s telefontjänst eller genom att besöka en FPA-serviceställen. Intyget är giltigt under din utlandsvistelse, dock högst ett år.

Om modern har ett europeiskt sjukvårdskort men hennes nyfödda barn inte har något kort, kan barnet få medicinskt nödvändig vård till motsvarande klientavgift som den lokala befolkningen betalar endast om det är fråga om vård som behöver ges i samband med förlossningen eller omedelbart därefter (t.ex. intensivvård av prematur). Om det är fråga om annan vård ska barnet ha ett eget europeiskt sjukvårdskort eller ett provisoriskt intyg som ersätter kortet.

Kortet förnyas automatiskt

Det europeiska sjukvårdskortet är giltigt i högst två år. Du får automatiskt ett nytt kort om du fortfarande är sjukförsäkrad i Finland eller om Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader. När du har fått det nya kortet ska du klippa itu det gamla kortet och förstöra det.

Läs mer