Exempel på studielånskompensation

Vi har här samlat olika exempel på studielånskompensation.

 1. Yrkeshögskolestudier: rätt till studielånskompensation
 2. Yrkeshögskolestudier: ej rätt till studielånskompensation på grund av frånvaro ett läsår
 3. Universitetsstudier: rätt till studielånskompensation av särskild orsak (ett barns födelse)
 4. Universitetsstudier: studielånskompensation beviljas inte på grund av lånebeloppet
 5. Examen som avlagts utomlands
 6. Studerande som byter från yrkeshögskola till universitet
 7. Avläggande av lägre högskoleexamen: ansökan
 8. Frånvarande läsåret 2013–2014
 9. Studerande som inlett sina högskolestudier före och efter 1.8.2014.

1. Yrkeshögskolestudier: rätt till studielånskompensation

 • Examen som avläggs: ingenjör (yh)
 • Examens omfattning: 240 sp
 • Målsatt tid: 4 läsår
 • Tidsfrist: 4,5 läsår

Studieplatsen mottagen: hösten 2014 (tidsfristen löper ut 31.12.2018)
Examenstidpunkt: maj 2018
Studietid: 1.8.2014–31.7.2018, dvs. 4 läsår

FPA:s beslut: Rätt till studielånskompensation

Examensspecifikt lånebelopp: 4 läsår x 9 mån./läsår x 400 €/mån. = 14 400 euro
Maximal studielånskompensation: (14 400 € - 2 500 €) x 40 % = 4 760 euro

Studielånskompensationen betalas under hösten 2018.

Den studerande kan inte få studielånskompensation för examen som avläggs efter det här.

2. Yrkeshögskolestudier: ej rätt till studielånskompensation på grund av frånvaro ett läsår

 • Examen som avläggs: tradenom
 • Examens omfattning: 210 sp
 • Målsatt tid: 3,5 läsår
 • Tidsfrist: 4,0 läsår

Studieplatsen mottagen: hösten 2014 (tidsfristen löper ut 31.7.2018)
Frånvaroperiod: läsåret 2014–2015
Examenstidpunkt: december 2018
Studietid: 1.8.2014–31.12.2018, dvs. 4,5 läsår

Beslutsförslag från FPA: Studielånskompensation beviljas inte eftersom studietiden har överskridit tidsfristen. Frånvaroperioden ingår i studietiden och det finns inga särskilda skäl till en förlängning av tidsfristen.

Den studerande kan inte få studielånskompensation för examen som avläggs efter det här.

3. Universitetsstudier: rätt till studielånskompensation av särskild orsak (ett barns födelse)

 • Examen som avläggs: lägre och högre högskoleexamen
 • Examens omfattning: 300 sp
 • Målsatt tid: 5 läsår
 • Tidsfrist: 6 läsår

Studieplatsen mottagen: hösten 2014 (tidsfristen löper ut 31.7.2020)
Frånvaroperiod: läsåret 2014–2015
Examenstidpunkt: september 2020
Studietid: 1.8.2014–31.12.2020, dvs. 6,5 läsår

Beslutsförslag från FPA: Studielånskompensation beviljas inte eftersom studietiden överskred tidsfristen.

Vad den studerande ska göra: lämna in en skriftlig begäran om ny behandling där hon redogör för att hon har fått moderskaps- och föräldrapenning under vår- och höstterminen 2018.

Ett nytt beslut från FPA: Eftersom det under två terminer inom den givna tidsfristen har funnits en godtagbar omständighet som förlängt studietiden kan tidsfristen förlängas med ett läsår (till 7 läsår). Studielånskompensation beviljas.

Den studerande kan inte få studielånskompensation för examen som avläggs efter det här.

4. Lägre högskoleexamen: studielånskompensation beviljas inte på grund av lånebeloppet

 • Examen som avläggs: enbart lägre högskoleexamen
 • Examens omfattning: 180 sp
 • Målsatt tid: 3 läsår
 • Tidsfrist: 3,5 läsår

Studieplatsen mottagen: hösten 2014 (tidsfristen löper ut 31.12.2017)
Examenstidpunkt: november 2017
Studietid: 1.8.2014–31.12.2017, dvs. 3,5 läsår

Den studerande söker studielånskompensation på basis av lägre högskoleexamen.

Examensspecifikt lånebelopp: 3 läsår x 9 mån./läsår x 400 €/mån. = 10 800 euro
Maximal studielånskompensation: (10 800 € - 2 500 €) x 40 % = 3 320 euro

Personligt lånebelopp: 3 500 euro
Subtraheras: lånebelopp innan högskolestudierna inleddes (- 1 100 euro) och de räntor som kapitaliserats under högskolestudierna (- 230 euro)
Personligt lånebelopp som beaktas: 2 170 euro

Beslutsförslag från FPA: Studielånskompensation beviljas inte eftersom personen i fråga inte har lyft över 2 500 euro i studielån under högskoletiden.

Studielånskompensationen har inte utnyttjats. Den studerande kan få studielånskompensation om han eller hon avlägger t.ex. en högre högskoleexamen på 120 studiepoäng före 31.7.2020 och lyfter mer studielån under den tiden.

5. Examen som avlagts utomlands

En person tog emot en studieplats vid en högskola i Finland hösten 2014. Han anmälde sig som frånvarande det första läsåret eftersom han fullgjorde sin värnplikt. Han inledde studier för högre högskoleexamen i Sverige hösten 2016 (normtiden för utbildningen är 5,0 läsår). Han eller hon tar examen våren 2021.

 • Examen som avläggs: utländsk högre högskoleexamen
 • Examens omfattning: normtiden för avläggande av examen är 5 läsår
 • Målsatt tid: 5 läsår
 • Tidsfrist: 6 läsår

Studieplatsen mottagen: hösten 2014 (tidsfristen löper ut 31.7.2020)
Frånvaroperiod: läsåret 2014–2015 (värnplikt)
Examenstidpunkt: maj 2021
Studietid: 1.8.2014–31.7.2021, dvs. 7 läsår

Den studerande meddelar FPA om examen som avlagts utomlands.

Beslutsförslag från FPA: Studielånskompensation beviljas inte eftersom studietiden överskred tidsfristen.

Vad den studerande ska göra: lämna in en skriftlig begäran om ny behandling med redogörelse för militärtjänstgöringen höstterminen 2014 och vårterminen 2015.

Ett nytt beslut från FPA: Eftersom militärtjänstgöringen har varat minst en månad under två olika terminer inom den givna tidsfristen kan tidsfristen förlängas med ett läsår (till 7 läsår). Studielånskompensation beviljas.

Examensspecifikt lånebelopp: 5 läsår x 9 mån./läsår x 700 €/mån. = 31 500 euro
Maximal studielånskompensation: (31 500 € - 2 500 €) x 40 % = 11 600 euro

Personligt lånebelopp:  25 300 euro
Subtraheras: räntor som kapitaliserats (- 1 500 euro)
Personligt lånebelopp som beaktas: 23 800 euro

Studielånskompensationens belopp (23 800 € - 2 500 €) x 40 % = 8 520 euro
Studielånskompensationen beviljas enligt det personliga lånebeloppet eftersom det är mindre.

Den studerande kan inte få studielånskompensation för examen som avläggs efter det här.

6. Studerande som byter från yrkeshögskola till universitet

En studerande har tagit emot en studieplats vid en yrkeshögskola hösten 2014. Studierna vid yrkeshögskolan avbryts när den studerande får en studieplats vid ett universitet hösten 2015.

 • Examen som avläggs: lägre + högre högskoleexamen
 • Examens omfattning: 300 sp
 • Målsatt tid: 5 läsår
 • Tidsfrist: 6 läsår

Studieplatsen mottagen: hösten 2014 (tidsfristen löper ut 31.7.2020)
Examenstidpunkt: maj 2020
Studietid: 1.8.2014–31.7.2020, dvs. 6 läsår
Studietiden räknas från det att den studerande första gången tar emot en studieplats vid en högskola efter 1.8.2014.

FPA:s beslut: Har rätt till studielånskompensation.

Den studerande kan inte få studielånskompensation för examen som avläggs efter det här.

7. Avläggande av lägre högskoleexamen: ansökan

 • Examen som avläggs: lägre och högre högskoleexamen
 • Den studerande avlägger enbart lägre högskoleexamen: 180 sp
 • Målsatt tid: 3 läsår
 • Tidsfrist: 3,5 läsår

Studieplatsen mottagen: hösten 2014 (tidsfristen löper ut 31.12.2017)
Examenstidpunkt: november 2017
Studietid: 1.8.2014–31.12.2017, dvs. 3,5 läsår

Den studerande söker studielånskompensation på basis av lägre högskoleexamen.

Examensspecifikt lånebelopp: 3 läsår x 9 mån./läsår x 400 €/mån. = 10 800 euro
Maximal studielånskompensation: (10 800 € - 2 500 €) x 40 % = 3 320 euro

Personligt lånebelopp: 13 100 euro
Subtraheras: räntor som kapitaliserats under högskoletiden (- 300 euro)
Personligt lånebelopp som beaktas: 12 800 euro

Studielånskompensationens belopp 3 320 euro
Studielånskompensationen beviljas enligt det examensspecifika lånebeloppet eftersom det är mindre.

Studielånskompensationen betalas under våren 2018.

Den studerande kan inte få studielånskompensation för examen som avläggs efter det här.

8. Frånvarande läsåret 2013–2014

Studieplatsen mottagen: hösten 2013
Frånvaroperiod: läsåret 2013–2014

Har rätt till studielånskompensation eftersom den studerande varit närvaroanmäld för första gången för studier som leder till högskoleexamen läsåret 2014–2015 eller senare. Studietiden börjar räknas från och med 1.8.2014.

I alla övriga situationer där den studerande tar emot sin studieplats 1.8.2014 eller senare börjar man räkna studietiden från det att studieplatsen tas emot, och frånvaroperioderna är också studietid.

9. Studerande som inlett sina högskolestudier före och efter 1.8.2014.

Det blir ett avbrott i de studier för en högskoleexamen som en studerande inlett hösten 2013. Den studerande tar emot en ny studieplats vid en högskola hösten 2014.

Den studerande har inte rätt till studielånskompensation eftersom de första studierna som leder till en högskoleexamen har inletts före 1.8.2014.

Den studerande kan möjligen få studielånsavdrag i beskattningen. Studietiden räknas från det att den studerande första gången tog emot en studieplats vid en högskola.