Anteckning på receptet

På den här sidan finns uppdaterad information om läkemedelspreparat som ersätts på basis av en anteckning på receptet.

Ett preparat kan ersättas när läkemedelsförskrivaren har skrivit den särskilda utredning (= anteckning) på receptet som krävs. Om anteckningen ska kompletteras med ett datum (receptanteckning + datum) ska läkemedelsförskrivaren ange datumet.

Kontrollera läkemedelspreparatets ersättningsstatus i söktjänsten för läkemedel www.fpa.fi/sokmedicin. Sökningen kan också göras med hjälp av läkemedelssubstansens namn.

Läkemedelspreparat som ersätts på basis av en anteckning på receptet
Brilique 90 mg Eliquis 5 mg Modigraf Sancuso
Champix Fragmin Pradaxa 75 mg Xarelto 2,5 mg
Dificlir Innohep Pradaxa 110 mg Xarelto 10 mg
Efient Klexane Pradaxa 150 mg Xarelto 15 mg och 20 mg
Eliquis 2,5 mg Lixiana 15 mg,
30 mg och 60 mg
Protopic Zomig Nasal

Läkemedelsmängd som kan ersättas utifrån receptanteckningen

Ersättning från FPA betalas från det i receptet angivna datumet för åtgärden/händelsen för högst den läkemedelsmängd som används enligt doseringsanvisningen och under den tid som anges i tabellen. Vid elkonvertering kan den ersättningsgilla behandlingsperioden inledas redan före elkonverteringen och då ska "elkonvertering, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen" antecknas i receptet.

  • Exempel: Kunden har ordinerats apixaban 2,5 mg för ett år med receptanteckningen "lungemboli 22.8.2017". Kunden är berättigad till ersättning för en läkemedelsmängd som behövs för högst sex månaders behandling. Det sista datumet då läkemedlet kan lämnas ut med ersättning är 22.2.2018. Apoteket ska dock alltid kontrollera i receptet att en läkemedelsmängd som behövs för sex månader inte redan inhandlats med det.

Brilique 90 mg (ticagrelor)

Anteckning
på receptet
Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Akut
kranskärlssjukdom + datum
Anteckning
på receptet
Ersättnings-
nummer 206 + anteckning på receptet
Högst 1 år från händelsen

datum = datum för händelsen, läkemedelsförskrivaren anger datumet på receptet

Obs! Brilique 60 mg
Grundersättning på basis av ersättningsnummer 386 (kräver inte anteckning på receptet)
Lägre specialersättning på basis av ersättningsnummer 287 (kräver inte anteckning på receptet)

Champix (vareniklin)

Anteckning
på receptet
Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Nikotinberoende, supportiv vård inledd + datum Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 2 st 24 veckors behandlingsperioder

datum = datum då individuell supportiv vård inleddes, läkemedelsförskrivaren anger datumet på receptet

Dificlir (fidaxomicin)

Anteckning
på receptet
Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Allvarlig Clostridium difficile-infektion Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 10 dygns behandling
(20 tabletter/recept)
Återkommande Clostridium difficile-infektion Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 10 dygns behandling
(20 tabletter/recept)

Efient (prasugrel)

Anteckning
på receptet
Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Akut
kranskärlssjukdom + datum
Anteckning
på receptet
Ersättnings-
nummer 206 + anteckning på receptet
Högst 1 år från händelsen
Kranskärlsingrepp + datum Anteckning
på receptet
Ersättnings-
nummer 206 + anteckning på receptet
Högst 1 år från ingreppet

datum = datum för händelsen eller ingreppet, läkemedelsförskrivaren anger datumet på receptet

Eliquis 2,5 mg (apixaban)

Anteckning
på receptet
Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Ledprotesoperation + datum Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 2 mån. från ingreppet
Elkonvertering, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 3 mån. från det att medicineringen inleddes
Lungemboli + datum Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 6 mån. från händelsen
Djup ventrombos + datum Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 6 mån. från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet Ersättnings-
nummer 351 eller 379
Ersättnings-
nummer 290
-

datum = datum för ingreppet, datum för händelsen eller datum för när medicinering i anslutning till elkonverteringen inleddes, läkemedelsförskrivaren anger datumet på receptet

Eliquis 5 mg (apixaban)

Anteckning
på receptet
Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Elkonvertering, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 3 mån. från det att medicineringen inleddes
Lungemboli + datum Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 6 mån. från händelsen
Djup ventrombos + datum Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 6 mån. från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet Ersättnings-
nummer 351 eller 379
Ersättnings-
nummer 290
-

datum = datum för händelsen eller datum för när medicinering i anslutning till elkonverteringen inleddes, läkemedelsförskrivaren anger datumet på receptet

Fragmin (dalteparin)

Anteckning
på receptet
Grund-
ersättning
Högre
specialersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Lungemboli + datum Kräver inte anteckning på receptet Ersättningsnummer 115, 116, 117, 128 eller 130 + anteckning på receptet Högst 6 mån. från händelsen

(gäller specialersättning)

Ventrombos + datum Kräver inte anteckning på receptet Ersättningsnummer 115, 116, 117, 128 eller 130 + anteckning på receptet Högst 6 mån. från händelsen

(gäller specialersättning)

Tromboemboli + datum Kräver inte anteckning på receptet Ersättningsnummer 115, 116, 117, 128 eller 130 + anteckning på receptet Högst 6 mån. från händelsen

(gäller specialersättning)

Kräver inte anteckning på receptet Kräver inte anteckning på receptet Ersättningsnummer 166 -

datum = datum för händelsen, läkemedelsförskrivaren anger datumet på receptet

Innohep (tinzaparin)

Anteckning
på receptet
Grund-
ersättning
Högre
specialersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Lungemboli + datum Kräver inte anteckning på receptet Ersättningsnummer 115, 116, 117, 128 eller 130 + anteckning på receptet Högst 6 mån. från händelsen

(gäller specialersättning)

Ventrombos + datum Kräver inte anteckning på receptet Ersättningsnummer 115, 116, 117, 128 eller 130 + anteckning på receptet Högst 6 mån. från händelsen

(gäller specialersättning)

Tromboemboli + datum Kräver inte anteckning på receptet Ersättningsnummer 115, 116, 117, 128 eller 130 + anteckning på receptet Högst 6 mån. från händelsen

(gäller specialersättning)

Kräver inte anteckning på receptet Kräver inte anteckning på receptet Ersättningsnummer 166 -

datum = datum för händelsen, läkemedelsförskrivaren anger datumet på receptet

Klexane (enoxaparin)

Anteckning
på receptet
Grund-
ersättning
Högre
specialersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Lungemboli + datum Kräver inte anteckning på receptet Ersättningsnummer 115, 116, 117, 128 eller 130 + anteckning på receptet Högst 6 mån. från händelsen

(gäller specialersättning)

Ventrombos + datum Kräver inte anteckning på receptet Ersättningsnummer 115, 116, 117, 128 eller 130 + anteckning på receptet Högst 6 mån. från händelsen

(gäller specialersättning)

Tromboemboli + datum Kräver inte anteckning på receptet Ersättningsnummer 115, 116, 117, 128 eller 130 + anteckning på receptet Högst 6 mån. från händelsen

(gäller specialersättning)

datum = datum för händelsen, läkemedelsförskrivaren anger datumet på receptet

Lixiana 15 mg, 30 mg och 60 mg (edoxaban)

Anteckning
på receptet
Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Elkonvertering, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 3 mån. från det att medicineringen inleddes
Lungemboli + datum Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 6 mån. från händelsen
Djup ventrombos + datum Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 6 mån. från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet Ersättnings-
nummer 351 eller 379
Ersättnings-
nummer 290
-

datum = datum för händelsen eller datum för när medicinering i anslutning till elkonverteringen inleddes, läkemedelsförskrivaren anger datumet på receptet

Modigraf (takrolimusgranulat)

Anteckning
på receptet
Grund-
ersättning
Högre
specialersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Ålder under 13 år Anteckning
på receptet
Ersättningsnummer 127 + anteckning på receptet Ingen begränsning

Pradaxa 75 mg (dabigatran)

Anteckning
på receptet
Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Ledprotesoperation + datum Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 2 mån. från ingreppet

datum = datum för ingreppet, läkemedelsförskrivaren anger datumet på receptet

Pradaxa 110 mg (dabigatran)

Anteckning
på receptet
Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Ledprotesoperation + datum Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 2 mån. från ingreppet
Elkonvertering, medicineringen inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 3 mån. från det att medicineringen inleddes
Lungemboli + datum Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 6 mån. från händelsen
Djup ventrombos + datum Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 6 mån. från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet Ersättnings-
nummer 351 eller 379
Ersättnings-
nummer 290
-

datum = datum för ingreppet, datum för händelsen eller datum för när medicinering i anslutning till elkonverteringen inleddes, läkemedelsförskrivaren anger datumet på receptet

Pradaxa 150 mg (dabigatran)

Anteckning
på receptet
Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Elkonvertering, medicineringen inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 3 mån. från det att medicineringen inleddes
Kateterablation, medicineringen inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 4 mån. från det att medicineringen inleddes
Lungemboli + datum Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 6 mån. från händelsen
Djup ventrombos + datum Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 6 mån. från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet Ersättnings-
nummer 351 eller 379
Ersättnings-
nummer 290
-

datum = datum för händelsen eller datum för när medicinering inleddes, läkemedelsförskrivaren anger datumet på receptet

Protopic (takrolimussalva)

Anteckning
på receptet
Grund-
ersättning
 Högre
special-
ersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Antivärdreaktion Ersättningsnummer 317 (kräver inte anteckning på receptet) Ersättnings-
nummer 127 + anteckning på receptet
Ingen begränsning

Sancuso (depotplåster som innehåller granisetron)

Anteckning
på receptet
Grundersättning Special-
ersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Svårighet att svälja Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Ingen begränsning

Xarelto 2,5 mg (rivaroxaban)

Anteckning på receptet Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Akut
kranskärlssjukdom + datum
Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 1 år från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet Ersättnings-
nummer 3013
Ej
specialersättning
-

datum = datum för händelsen, läkemedelsförskrivaren anger datumet på receptet

Xarelto 10 mg (rivaroxaban)

Anteckning på receptet Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Ledprotesoperation + datum Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 2 mån. från ingreppet
Kräver inte anteckning på receptet Ersättnings-
nummer 379
Ej
specialersättning
-

datum = datum för ingreppet, läkemedelsförskrivaren anger datumet på receptet

Xarelto 15 mg och 20 mg (rivaroxaban)

Anteckning
på receptet
Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Elkonvertering, medicineringen inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 3 mån. från det att medicineringen inleddes
Lungemboli + datum Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 6 mån. från händelsen
Djup ventrombos + datum Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Högst 6 mån. från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet Ersättnings-
nummer 351 eller 379
Ersättnings-
nummer 290
-

datum = datum för händelsen eller datum för när medicinering i anslutning till elkonverteringen inleddes, läkemedelsförskrivaren anger datumet på receptet

Zomig Nasal (zolmitriptan nässpray)

Anteckning
på receptet
Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan
ersättas utifrån
rec.anteckningen
Klusterhuvudvärk Anteckning
på receptet
Ej
specialersättning
Ingen begränsning