Anteckning på receptet

På den här sidan finns uppdaterad information om läkemedelspreparat som ersätts på basis av en anteckning på receptet.

Ett preparat kan ersättas när läkemedelsförskrivaren har skrivit den särskilda utredning (= anteckning) på receptet som krävs. Om anteckningen ska kompletteras med ett datum (receptanteckning + datum) ska läkemedelsförskrivaren ange datumet.

De nummer som nämns i tabellernas kolumner gällande grund- och specialersättning är ersättningsnumren enligt FPAs beslut.

Kontrollera läkemedelspreparatets ersättningsstatus i söktjänsten för läkemedel www.fpa.fi/sokmedicin. Sökningen kan också göras med hjälp av läkemedelssubstansens namn.

Läkemedelspreparat som ersätts på basis av en anteckning på receptet
Brilique 90 mg Eliquis 5 mg Lixiana Sancuso
Champix Enoxaparin Becat Modigraf Xarelto 2,5 mg
Dificlir Fragmin Pradaxa 75 mg Xarelto 10 mg
Doptelet Ghemaxan Pradaxa 110 mg Xarelto 15 mg och 20 mg
Efient Inhixa Pradaxa 150 mg Zomig Nasal
Eliquis 2,5 mg Innohep Prevymis  

Läkemedelsmängd som kan ersättas utifrån receptanteckningen

Ersättning från FPA betalas från det i receptet angivna datumet för åtgärden/händelsen för högst den läkemedelsmängd som används enligt doseringsanvisningen och under den tid som anges i tabellen. Vid elkonvertering kan den ersättningsgilla behandlingsperioden inledas redan före elkonverteringen och då ska "elkonvertering, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen" antecknas i receptet.

  • Exempel: Kunden har ordinerats apixaban 2,5 mg för ett år med receptanteckningen "lungemboli 22.8.2019". Kunden är berättigad till ersättning för en läkemedelsmängd som behövs för högst sex månaders behandling. Det sista datumet då läkemedlet kan lämnas ut med ersättning är 22.2.2020. Apoteket ska dock alltid kontrollera i receptet att en läkemedelsmängd som behövs för sex månader inte redan inhandlats med det.

Brilique 90 mg (ticagrelor)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Akut krans-
kärlssjukdom + datum för händelsen
Anteckning på receptet Anteckning
på receptet + 206
Läkemedel för högst ett år 1 år från händelsen

Obs! Brilique 60 mg
Grundersättning på basis av ersättningsnummer 386 (kräver inte anteckning på receptet)
Lägre specialersättning på basis av ersättningsnummer 287 (kräver inte anteckning på receptet)

Champix (vareniklin)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Nikotinberoende, supportiv vård* inledd + datum då individuell supportiv vård inleddes Anteckning
på receptet
      - Högst 2 st 24 veckors behandlings-
perioder
Ingen begränsning

*Rökavvänjningen med vareniklin ska förenas med personlig rådgivning och stöd.

Dificlir (fidaxomicin)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Allvarlig Clostridium difficile-infektion Anteckning
på receptet
      - Högst 10 dygns behandling
(20 tabletter/ recept)
Ingen begränsning
Återkommande Clostridium difficile-infektion Anteckning
på receptet
      - Högst 10 dygns behandling
(20 tabletter/ recept)
Ingen begränsning

Doptelet (avatrombopag)

Doptelet (avatrombopag)
Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Leversjukdom, svår trombocytopeni, ingrepp + datum för ingreppet Anteckning
på receptet
      - Högst 5 dygns behandling Ingen begränsning

Efient (prasugrel)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Akut kranskärls-
sjukdom + datum för händelsen
Anteckning
på receptet
Anteckning
på receptet + 206
Läkemedel för högst ett år 1 år från händelsen
Kranskärlsingrepp + datum för ingreppet Anteckning
på receptet
Anteckning
på receptet + 206
Läkemedel för högst ett år 1 år från ingreppet

Eliquis 2,5 mg (apixaban)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Ledprotesoperation + datum för ingreppet Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 2 månader 2 månader från ingreppet
Elkonvertering, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 3 månader 3 månader från det att medicineringen inleddes
Kateterablation, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 4 månader 4 månader från det att medicineringen inleddes
Lungemboli + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Djup ventrombos + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet 351
379
    290       -       -

Eliquis 5 mg (apixaban)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Elkonvertering, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 3 månader 3 månader från det att medicineringen inleddes
Kateterablation, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 4 månader 4 månader från det att medicineringen inleddes
Lungemboli + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Djup ventrombos + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet 351
379
    290       -       -

Fragmin (dalteparin)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Högre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Lungemboli+datum för händelsen Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
6 månader från händelsen
(gäller
specialersättning)
Ventrombos + datum för händelsen Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
6 månader från händelsen
(gäller
specialersättning)
Tromboemboli + datum för händelsen Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
6 månader från händelsen
(gäller
specialersättning)
Kräver inte anteckning på receptet Kräver inte anteckning på receptet 166       -       -

Innohep (tinzaparin)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Högre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Lungemboli+datum för händelsen Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
6 månader från händelsen
(gäller
specialersättning)
Ventrombos + datum för händelsen Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)

 

6 månader från händelsen
(gäller
specialersättning)
Tromboemboli + datum för händelsen Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
6 månader från händelsen
(gäller
specialersättning)
Kräver inte anteckning på receptet Kräver inte anteckning på receptet 166       -       -

Enoxaparin Becat, Ghemaxan och Inhixa (enoxaparin)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Högre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Lungemboli+datum för händelsen Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
6 månader från händelsen
(gäller
specialersättning)
Ventrombos + datum för händelsen Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller specialersättning)
6 månader från händelsen
(gäller
specialersättning)
Tromboemboli + datum för händelsen Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
6 månader från händelsen
(gäller
specialersättning)

Lixiana 15 mg, 30 mg och 60 mg (edoxaban)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Elkonvertering, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 3 månader 3 månader från det att medicineringen inleddes
Lungemboli + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Djup ventrombos + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet 351
379
    290       -       -

Modigraf (takrolimusgranulat)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Högre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Ålder under 13 år Anteckning
på receptet
Anteckning på receptet + 127 Ingen begränsning Ingen begränsning

Pradaxa 75 mg (dabigatran)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Ledprotesoperation + datum för ingreppet Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 2 månader 2 månader från ingreppet

Pradaxa 110 mg (dabigatran)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Ledprotesoperation + datum för ingreppet Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 2 månader 2 månader från ingreppet
Elkonvertering, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 3 månader 3 månader från det att medicineringen inleddes
Lungemboli + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Djup ventrombos + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet 351
379
    290       -       -

Pradaxa 150 mg (dabigatran)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Elkonvertering, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 3 månader 3 månader från det att medicineringen inleddes
Kateterablation, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 4 månader 4 månader från det att medicineringen inleddes
Lungemboli + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Djup ventrombos + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet 351
379
    290       -       -

Prevymis (letermovir)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Allogen stamcellstrans-plantation, medicinering
inledd + inledningsdatumet för medicineringen
Anteckning
på receptet
      - Högst 4 x 28 tabletter 100 dygn från det att medicineringen inleddes

Sancuso (depotplåster som innehåller granisetron)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Svårighet att svälja Anteckning
på receptet
      - Ingen begränsning Ingen begränsning

Xarelto 2,5 mg (rivaroxaban)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Akut
kranskärlssjukdom + datum för händelsen
Anteckning
på receptet
Anteckning
på receptet + 206
Läkemedel för högst ett år 1 år från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet 3013 296       -       -

Xarelto 10 mg (rivaroxaban)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Ledprotesoperation + datum för ingreppet Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 2 månader 2 månader från ingreppet
Kräver inte anteckning på receptet 379       -       -       -

Xarelto 15 mg och 20 mg (rivaroxaban)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Elkonvertering, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 3 månader 3 månader från det att medicineringen inleddes
Lungemboli + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Djup ventrombos + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet 351
379
    290       -       -

Zomig Nasal (zolmitriptan nässpray)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Klusterhuvudvärk Anteckning
på receptet
      - Ingen begränsning Ingen begränsning