Anteckningar på receptet

Läkemedelsprisnämnden (Hila) kan begränsa rätten till ersättning för ett läkemedel till vissa indikationer. För att få ersättning behöver patienten då ersättningsrätt som FPA beviljat eller en anteckning på receptet som läkemedelsförskrivaren gjort. I vissa situationer behöver patienten både ersättningsrättighet och en anteckning på receptet. Anteckningen på receptet kan gälla grundersättning eller specialersättning.

Läkemedelsförskrivaren kan göra en anteckning på receptet bara om villkoren för ersättning uppfylls hos patienten. Länkar till villkoren för ersättning finns nere på sidan under respektive preparat. Anteckningarna på receptet måste göras exakt i den form som anges vid preparaten.

Apoteket kontrollerar anteckningen i samband med expedieringen av läkemedel. Om anteckningen är felaktig, kan apoteket eller kunden kontakta läkemedelsförskrivaren. Vid behov rättar läkemedelsförskrivaren anteckningen. Om läkemedelsförskrivaren inte kan nås, kan apoteket inte bevilja direktersättning för läkemedlet. Då hänvisar apoteket kunden till FPA för att söka ersättning.

Läkemedelspreparat som ersätts på basis av en anteckning på receptet

Nedan finns uppdaterad information om läkemedel som ersätts på basis av en anteckning på receptet.

Läkemedelsförskrivaren gör anteckningen på receptet under punkten Särskild utredning. Om datum ska anges, ska läkemedelsförskrivaren ange receptanteckning och datum under punkten Särskild utredning.

De nummer som nämns i tabellernas kolumner gällande grund- och specialersättning är ersättningsnummer enligt FPA:s beslut.

I tabellerna anges den läkemedelsmängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet och tid inom vilken läkemedel kan lämnas ut med ersättning. FPA betalar ersättning för en läkemedelsmängd som används enligt doseringsanvisningen för den tid som anges i tabellen.

Läkemedelspreparat som ersätts på basis av en anteckning på receptet
Brilique 90 mg Eliquis 5 mg Lixiana Sancuso
Champix Enoxaparin Becat Modigraf Xarelto 1 mg/ml
Dificlir Fragmin Pradaxa 75 mg Xarelto 2,5 mg
Doptelet Ghemaxan Pradaxa 110 mg Xarelto 10 mg
Efient Inhixa Pradaxa 150 mg Xarelto 15 mg och 20 mg
Eliquis 2,5 mg Innohep Prevymis Zomig Nasal
 

Brilique 90 mg (ticagrelor)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Akut krans-
kärlssjukdom + datum för händelsen
Anteckning på receptet Anteckning
på receptet + 206
Läkemedel för högst ett år 1 år från händelsen

Obs! Brilique 60 mg
Grundersättning på basis av ersättningsnummer 386 (kräver inte anteckning på receptet)
Lägre specialersättning på basis av ersättningsnummer 287 (kräver inte anteckning på receptet)

Champix (vareniklin)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Nikotinberoende, supportiv vård* inledd + datum då individuell supportiv vård inleddes Anteckning
på receptet
      - Högst 2 st 24 veckors behandlings-
perioder
Ingen begränsning

*Rökavvänjningen med vareniklin ska förenas med personlig rådgivning och stöd.

Dificlir (fidaxomicin)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Allvarlig Clostridium difficile-infektion Anteckning
på receptet
      - Högst 10 dygns behandling
(20 tabletter/ recept)
Ingen begränsning
Återkommande Clostridium difficile-infektion Anteckning
på receptet
      - Högst 10 dygns behandling
(20 tabletter/ recept)
Ingen begränsning

Doptelet (avatrombopag)

Doptelet (avatrombopag)
Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Leversjukdom, svår trombocytopeni, ingrepp + datum för ingreppet Anteckning
på receptet
      - Högst 5 dygns behandling Ingen begränsning

Efient (prasugrel)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Akut kranskärls-
sjukdom + datum för händelsen
Anteckning
på receptet
Anteckning
på receptet + 206
Läkemedel för högst ett år 1 år från händelsen
Kranskärlsingrepp + datum för ingreppet Anteckning
på receptet
Anteckning
på receptet + 206
Läkemedel för högst ett år 1 år från ingreppet

Eliquis 2,5 mg (apixaban)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Ledprotesoperation + datum för ingreppet Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 2 månader 2 månader från ingreppet
Elkonvertering, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 3 månader 3 månader från det att medicineringen inleddes
Kateterablation, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 4 månader 4 månader från det att medicineringen inleddes
Lungemboli + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Djup ventrombos + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet 351
379
    290       -       -

Eliquis 5 mg (apixaban)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Elkonvertering, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 3 månader 3 månader från det att medicineringen inleddes
Kateterablation, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 4 månader 4 månader från det att medicineringen inleddes
Lungemboli + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Djup ventrombos + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet 351
379
    290       -       -

Fragmin (dalteparin)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Högre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Lungemboli+datum för händelsen Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
6 månader från händelsen
(gäller
specialersättning)
Ventrombos + datum för händelsen Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
6 månader från händelsen
(gäller
specialersättning)
Tromboemboli + datum för händelsen Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
6 månader från händelsen
(gäller
specialersättning)
Kräver inte anteckning på receptet Kräver inte anteckning på receptet 166       -       -

Innohep (tinzaparin)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Högre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Lungemboli+datum för händelsen Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
6 månader från händelsen
(gäller
specialersättning)
Ventrombos + datum för händelsen Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)

 

6 månader från händelsen
(gäller
specialersättning)
Tromboemboli + datum för händelsen Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
6 månader från händelsen
(gäller
specialersättning)
Kräver inte anteckning på receptet Kräver inte anteckning på receptet 166       -       -

Enoxaparin Becat, Ghemaxan och Inhixa (enoxaparin)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Högre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Lungemboli+datum för händelsen Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
6 månader från händelsen
(gäller
specialersättning)
Ventrombos + datum för händelsen Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller specialersättning)
6 månader från händelsen
(gäller
specialersättning)
Tromboemboli + datum för händelsen Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
6 månader från händelsen
(gäller
specialersättning)

Lixiana 15 mg, 30 mg och 60 mg (edoxaban)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Elkonvertering, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 3 månader 3 månader från det att medicineringen inleddes
Lungemboli + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Djup ventrombos + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet 351
379
    290       -       -

Modigraf (takrolimusgranulat)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Högre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Ålder under 13 år Anteckning
på receptet
Anteckning på receptet + 127 Ingen begränsning Ingen begränsning

Pradaxa 75 mg (dabigatran)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Ledprotesoperation + datum för ingreppet Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 2 månader 2 månader från ingreppet

Pradaxa 110 mg (dabigatran)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Ledprotesoperation + datum för ingreppet Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 2 månader 2 månader från ingreppet
Elkonvertering, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 3 månader 3 månader från det att medicineringen inleddes
Lungemboli + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Djup ventrombos + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet 351
379
    290       -       -

Pradaxa 150 mg (dabigatran)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Elkonvertering, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 3 månader 3 månader från det att medicineringen inleddes
Kateterablation, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 4 månader 4 månader från det att medicineringen inleddes
Lungemboli + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Djup ventrombos + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet 351
379
    290       -       -

Prevymis (letermovir)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Allogen stamcellstrans-plantation, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
      - Högst 4 x 28 tabletter 100 dygn från det att medicineringen inleddes

Sancuso (depotplåster som innehåller granisetron)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Svårighet att svälja Anteckning
på receptet
      - Ingen begränsning Ingen begränsning

Xarelto 1 mg/ml granulat till oral suspension (rivaroxaban)

Xarelto 1 mg/ml granulat till oral suspension (rivaroxaban)
Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Lungemboli + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Djup ventrombos + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet 379       -       -       -

Xarelto 2,5 mg (rivaroxaban)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Akut
kranskärlssjukdom + datum för händelsen
Anteckning
på receptet
Anteckning
på receptet + 206
Läkemedel för högst ett år 1 år från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet 3013 296       -       -

Xarelto 10 mg (rivaroxaban)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Ledprotesoperation + datum för ingreppet Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 2 månader 2 månader från ingreppet
Kräver inte anteckning på receptet 379       -       -       -

Xarelto 15 mg och 20 mg (rivaroxaban)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Elkonvertering, medicinering inledd + inledningsdatumet för medicineringen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 3 månader 3 månader från det att medicineringen inleddes
Lungemboli + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Djup ventrombos + datum för händelsen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 6 månader från händelsen
Kräver inte anteckning på receptet 351
379
    290       -       -

Zomig Nasal (zolmitriptan nässpray)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Klusterhuvudvärk Anteckning
på receptet
      - Ingen begränsning Ingen begränsning