Insulinmängd som kan ersättas på en och samma gång

Apoteken ska varje gång en kund inhandlar ett läkemedel kontrollera den mängd läkemedel som motsvarar högst tre månaders behandling. FPA har för detta syfte sammanställt tabellen nedan.

Apoteken kan på en och samma gång lämna ut så många insulinförpackningar med ersättning som tabellen visar. Beroende av doseringen (och förpackningsstorleken) motsvarar den mängd insulin som expedieras enligt tabellen i vissa fall en behandlingstid på över tre (3) månader. Detta bör beaktas följande gång insulin ska expedieras. Den tidpunkt då kunden tidigast får köpa en ny sats beräknas enligt den behandlingstid för vilken insulinet räcker när det används enligt doseringsanvisningen.

Styrka 100 enheter/milliliter

Dos, enheter/dygn Endast förpackningsstorlek 5 x 3 ml på marknaden Förpackningsstorlekarna 5 x 3 ml och 10 x 3 ml på marknaden
5 x 3 ml 5 x 3 ml 10 x 3 ml
1-15 1 1 -
16-31 2 - 1
32-47 3 1 1
48-63 4 - 2
64-78 5 1 2
79-94 6 - 3
95-110 7 1 3
111-125 8 - 4
126-140 9 1 4
141-155 10 - 5
156-173 11 1 5
174-186 12 - 6
187-200 13 1 6

 

Styrka 100 enheter/milliliter

Dos, enheter/dygn Endast förpackningsstorlek 5 x 1,6 ml på marknaden
1-8 1
9-17 2
18-25 3
26-34 4
35-42 5
43-50 6
51-59 7
60-68 8
69-76 9
77-85 10
86-93 11

 

Styrka 200 enheter/milliliter

Dos, enheter/dygn Endast förpackningsstorlek 5 x 3 ml på marknaden
1-31 1
32-63 2
64-94 3
95-125 4
126-156 5
157-187 6
188-218 7

 

Styrka 200 enheter/milliliter

Dos, enheter/dygn Endast förpackningsstorlek 5 x 3 ml på marknaden
1-31 1
32-63 2
64-94 3
95-125 4
126-156 5
157-187 6
188-218 7

 

Styrka 300 enheter/milliliter

Dos, enheter/dygn Endast förpackningsstorlek 5 x 1,5 ml på marknaden
1-23 1
24-47 2
48-71 3
72-93 4
94-117 5
118-140 6
141-164 7
165-187 8
188-210 9

 

1.5.2019 (SF-anvisningar för apotek, bilaga 5.)