Läkararvode: taxa och ersättning

taxa och ersättning
  Taxa Ersättning 100 %
Allmänläkare 3,00 3,00
Specialistläkare 4,50 4,50

 

1.1.2017 (SF-anvisningar för apotek, bilaga 3.)