Extranet-sidor för läroanstalter

Servicesidorna för studieförmånsärenden är avsedda för läroanstalter och enheter som handlägger studieförmåner. Det är en extranet-sida, vilket innebär att endast registrerade användare som har fått användarnamn och lösenord av FPA har tillgång till sidorna.


Om du hör till denna grupp och inte fått användarnamn och lösenord kan du skicka e-post till studiestödsgruppen vid FPA:s juridiska enhet via adresserna ilpo.lahtinen(at)fpa.fi och anne.m.heikkinen(at)fpa.fi (skicka meddelandet till båda).


Uppge dina egna och din arbetsplats kontaktuppgifter för att få användarnamn och lösenord.

Observera att dessa sidor och anvisningar gäller endast extranet-sidorna för studieförmånsärenden.

Om du redan har användarnamn och lösenord:

Logga in på servicesidorna för läroanstalter