Extranet-sidor för läroanstalter

Servicesidorna för studieförmånsärenden är avsedda för läroanstalter och enheter som handlägger studieförmåner. Endast registrerade användare som har fått användarnamn och lösenord av FPA har tillgång till sidorna.

Om du hör till denna grupp och inte har fått användarnamn och lösenord ska du skicka e-post till studiestödsgruppen vid FPA:s juridiska enhet: för förmånstjänster ilpo.lahtinen(at)fpa.fi och anne.m.heikkinen(at)fpa.fi (skicka meddelandet till båda).

Uppge kontaktuppgifter för dig själv och din arbetsplats för att få användarnamn och lösenord.

Observera att dessa sidor och anvisningar gäller endast extranet-sidorna för studieförmånsärenden.

Om du redan har användarnamn och lösenord:

Logga in på servicesidorna för läroanstalter