Förmåner till flerlingsfamiljer

Med flerlingsfamiljer avses familjer som får flera barn på samma gång, dvs. tvillingar, trillingar, fyrlingar osv. Hit hör också familjer som adopterar flera barn samtidigt. Vissa FPA-förmåner betalas ut till ett högre belopp eller under en längre tid till flerlingsfamiljer.

Sjukdagpenning och särskild moderskapspenning under graviditeten

Vid flerbördsgraviditeter blir mamman i regel tidigare moderskapsledig. Den som väntar tvillingar eller trillingar blir ofta sjukskriven redan tidigare, även om graviditeten skulle ha förlöpt utan problem. Om du blir tvungen att sjukskriva dig under graviditeten ska du kontrollera i ditt kollektivavtal om du får lön för den tid du är sjukskriven. Om du inte får det, kan du ansöka om sjukdagpenning hos FPA.

De som blir tvungna att vara borta från arbetet på grund av en riskfaktor som hänför sig till arbetet kan få särskild moderskapspenning.

Extra moderskapsunderstöd

Om familjen får flera barn på samma gång höjs moderskapsunderstödet så att man för det andra barnet får 2 understöd, för det tredje barnet 3 understöd osv. För tvillingar får man alltså sammanlagt 3 understöd och för trillingar sammanlagt 6 understöd.

Du kan välja om du vill få understödet i form av moderskapsförpackningar, pengar eller som en kombination av dessa. Är det fråga om tvillingar kan familjen exempelvis välja två moderskapsförpackningar och ett understöd i form av pengar.

Moderskapspenning och faderskapspenning

Moderskapspenning och  faderskapspenning betalas inte med förhöjt belopp, även om familjen skulle få flera barn på samma gång. Om barnen föds för tidigt och mammans moderskapsledighet ännu inte har inletts börjar moderskapspenningen betalas redan från den första vardagen efter förlossningen.

Föräldrapenning 60 vardagar mer

Till flerlingsfamiljer betalas föräldrapenning för 60 vardagar extra för varje barn utöver det första barnet. För ett barn betalas föräldrapenning 158 vardagar, för tvillingar 218 vardagar( 158 + 60 vardagar), för trillingar 278 vardagar (158 + 60 + 60 vardagar) osv. Tilläggsdagarna kan användas så att föräldrapenning betalas en längre tid eller så att båda föräldrarna samtidigt är hemma och sköter barnen.

Föräldrapenningen (inklusive förlängningen för flerlingsfamiljer) kan betalas i högst 2 perioder till vardera föräldern.

Föräldrarna hemma samtidigt

Båda föräldrarna kan vara hemma och sköta barnen efter födseln. Då kan till exempel pappan i en familj som fått tvillingar ta ut faderskapsledighet för 36 vardagar och tilläggsdagar till föräldraledigheten för 60  vardagar. Om pappan vill kan han dela upp faderskapspenningsdagarna i högst fyra perioder och föräldrapenningsdagarna i högst två perioder. Pappan i en familj som fått tvillingar kan alltså vara hemma samtidigt som mamman i cirka 16 veckor. Han kan ta ut faderskapsledighet och andra familjeledigheter senare, men inte samtidigt som mamman.

Barnavårdsstöd

Efter föräldrapenningsperioden betalas faderskapspenning.

  • Under faderskapspenningsperioden kan familjen inte få stöd för hemvård eller privat vård av barn.
  • Barnavårdsstöd kan inte betalas för något av de barn som fötts samtidigt.
  • Stödet kan inte betalas till flera föräldrar samtidigt. 

Vårdpenning för hemvård av barn betalas för ett av flerlingsbarnen till det fulla beloppet för ett barn under 3 år. För de övriga barnen under 3 år betalas vårdpenningen till beloppet av syskonförhöjningen. Vårdtillägg betalas för endast ett barn.

Vårdpenning och vårdtillägg för privat vård av barn betalas till samma belopp för alla barn som har rätt till stödet.

Flexibel eller partiell vårdpenning betalas samtidigt för endast ett barn till en och samma förälder. 

Föräldrarna kan emellertid ansöka om flexibel eller partiell vårdpenning så att den ena föräldern söker vårdpenningen för det ena barnet och den andra för det andra barnet. 

Också stöd för hemvård av barn och flexibel eller partiell vårdpenning kan sökas för samma tid på så sätt att den ena föräldern söker stöd för hemvård av barn och den andra söker flexibel eller partiell vårdpenning.

Barnbidrag

Barnbidraget betalas enligt antalet barn i familjen.