Försäkringslön

Försäkringslönen används som grund för vissa FPA-förmåner då en person som tillhör den sociala tryggheten i Finland är på en utlandskommendering. Försäkringslönen ska bestämmas oberoende av destination.

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska avtala om försäkringslönen innan arbetstagaren reser utomlands. Försäkringslönen måste bestämmas om utlandskommenderingen pågår över 6 månader. Det är skäl att anteckna försäkringslönen i avtalet om utlandskommenderingen.

Försäkringslönen är den lön som arbetstagaren skulle få för motsvarande arbete i Finland. Försäkringslönen används som grund för t.ex. arbetspensionsavgifter, föräldra- och sjukdagpenningar och arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Arbetstagaren intjänar också pension enligt försäkringslönen.

Arbetsgivaren ska meddela försäkringslönens belopp till inkomstregistret. Försäkringslönen kan inte bestämmas fritt utan den ska följa villkoren i lagen om pension för arbetstagare (ArPL).

Fr.o.m. 1.1.2019 ska försäkringslön anmälas till inkomstregistret (inkomstregistret.fi)

Social trygghet från Finland för utlandskommenderingen?

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska i allmänhet ansöka om rätt till social trygghet från Finland för utlandskommenderingen antingen hos Pensionsskyddscentralen (ETK) eller FPA.

Arbetsgivaren meddelar utlandsarbetet via e-tjänsten för arbetsgivare. Alternativt kan arbetsgivaren fylla i pappersblankett (Y 38Tr) om utlandskommenderingen inte riktar sig till ett EU-, EES-land eller till Schweiz.

Förutom försäkringslönen ska arbetsgivaren och arbetstagaren se till att arbetstagaren kan behålla sin rätt till social trygghet i Finland. Då destinationen är i ett EU-, EES-land, i Schweiz eller ett annat avtalsland ska arbetsgivaren sköta saken med Pensionsskyddscentralen. Om utlandskommenderingen riktar sig till något annat land ska arbetsgivaren göra meddelandet om arbete utomlands antingen i FPA:s e-tjänst för arbetsgivare eller på pappersblankett (Y 38Tr).

Arbetsgivaren ska också påminna arbetstagare som ska resa på en utomlandskommendering som riktar sig till ett annat land än EU-, EES-länder eller Schweiz för över 1 år att göra sin egen ansökan via FPA:s e-tjänst eller på blankett (Y 38r)

För utlandskommenderingar på under 1 år räcker det med meddelandet till FPA.

Läs mer