Tjänstemän, missions- och biståndsarbetare

Tjänstemän anställda hos finska staten och biståndsarbetare, liksom även de missionsarbetare som är verksamma i andra än EU-/EES-länder eller avtalsländer (= länder som Finland ingått trygghetsöverenskommelse med), omfattas utan tidsbegränsning av den finska sociala tryggheten medan de arbetar utomlands.Arbetsgivaren har skyldighet att lämna anmälan och nödvändiga uppgifter om utlandsuppdrag till FPA, som fattar beslut om arbetstagarens socialskydd utan att denne behöver lämna in någon separat ansökan.

Personer som är verksamma inom missionsarbete och som sänds till ett EU-/EES-land eller Schweiz eller ett avtalsland behöver – på samma sätt som utsända arbetstagare - ett E101-intyg som ska tas med på utlandsuppdraget.