Beräkningsformel

Beloppet av folkpensionen kan man beräkna på följande sätt:

Den fulla folkpensionen minskas med hälften av skillnaden mellan din arbetspension och den inkomstgräns som berättigar till full folkpension. Den här beräkningsformeln fungerar inte om du har bott eller arbetat utomlands. Kontakta FPA när du vill veta hur bosättning utomlands inverkar på beloppet av din folkpension.

Beräkningsformel för ensamstående: 703,45 euro – (arbetspensioner, brutto – 59,45 euro) : 2

Beräkningsformel för personer i parförhållande: 628,03 euro – (arbetspensioner, brutto – 59,45  euro) : 2

Exempel 1.

Mirjam och Mats är samboende. Mats får i arbetspension 850 euro/månad och Mirjam 500 euro/månad före skatt (brutto).

• Mats folkpension: 628,03 euro – (850 euro – 59,45 euro) : 2 = 233 euro

• Mirjams folkpension: 628,03 euro – (500 euro – 59,45 euro) : 2 = 408 euro

Till Mats utbetalas i folkpension cirka 233 euro/månad och till Mirjam cirka 408 euro/månad. Ingendera får garantipension.

Exempel 2.

Kalle och Kajsa är gifta. Kalles arbetspension är 1 350 euro/månad. Han får ingen folkpension.

Kajsa har länge tagit hand om barnen hemma. Hennes arbetspension är endast 500 euro/månad. Hon får cirka 408 euro/månad i folkpension. Hennes pensioner utgör sammanlagt 908 euro/månad. Hon får ingen garantipension.

Exempel 3.

Maja beviljas arbetspension vid en ålder av 64 år i augusti 2022. Hon får 700 euro/månad i arbetspension. Hon ansöker genast om folkpension och vill ta ut den i förtid. Folkpensionen är 4,8 % (17 euro/månad) mindre än vad den skulle vara när hon fyllt 65 år. Maja är ensamstående och får cirka 364,77 euro/månad i folkpension. Hennes pensioner är sammanlagt cirka 1 065 euro/månad. Hon får inte garantipension.