Föräldradagpenningar

FPA stöder barnfamiljer med början från mammans graviditetstid och under olika former av familjeledigheter. Familjeledigheterna grundar sig på arbetsavtalslagen.

Familjedagpenning är den gemensamma benämningen på följande förmåner:

  • moderskapspenning och särskild moderskapspenning
  • faderskapspenning
  • föräldrapenning
  • partiell föräldrapenning

Moderskapsledigheten kan börja tidigast 50 vardagar och senast 30 vardagar före beräknad nedkomst. Du kan själv välja när du börjar moderskapsledigheten. Under moderskapsledigheten betalas moderskapspenning för 105 vardagar.

Om du i ditt arbete utsätts för strålning, kemiska ämnen eller smittsamma sjukdomar kan du utebli från arbetet genast när graviditeten har konstaterats. För frånvarotiden får du särskild moderskapspenning.

Under faderskapsledigheten betalas faderskapspenning för 54 vardagar. Av denna tid kan pappan vara ledig samtidigt som mamman högst 18 vardagar.

Föräldraledigheten börjar efter moderskapsledigheten. Föräldraledigheten kan tas ut av mamman eller pappan, eller föräldrarna kan även vara lediga turvis. Under föräldraledigheten betalar FPA föräldrapenning för 158 vardagar.

Föräldrarna kan också arbeta deltid och vårda barnet turvis. För den här tiden betalar FPA partiell föräldrapenning till båda föräldrarna.

Läs mer