Beskattningen av föräldradagpenningarna

Föräldradagpenningarna förnyades – är du på rätt sida?

Den här sidan gäller din familj om

  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022
  • adoptivbarnet togs i vård 30.7.2022 eller tidigare.

Läs mer om föräldradagpenningar när den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare.

Föräldradagpenningarna, dvs. moderskapspenningen, den särskilda moderskapspenningen, faderskapspenningen och föräldrapenningen, är skattepliktig inkomst. Även om föräldradagpenningen är mindre än lönen, sjunker nödvändigtvis inte skatteprocenten. Detta beror på att man i beskattningen inte kan göra samma avdrag på dagpenningen som på löneinkomsten.

Hur mycket skatt?

Förskottsinnehållningen på föräldradagpenningarna är vanligtvis densamma som skatteprocenten för din lön.

Om du inte ansöker om ett ändringsskattekort för förmåner verkställs förskottsinnehållningen enligt följande:

  • Om skatteprocenten för din lön är under 25 % beskattas föräldradagpenningen enligt 25 %
  • Om du får föräldrapenning till minimibelopp är skatteprocenten 20 %.
  • Om du förvärvsarbetar och samtidigt får moderskaps- eller föräldrapenning betalas dagpenningen till minimibelopp och skatteprocenten är 40 %.
  • Partiell föräldrapenning beskattas enligt skatteprocenten för lön.
  • Om förmånen betalas som en engångsbetalning eller retroaktivt för ett annat än innevarande skatteår verkställs förskottsinnehållningen i enlighet med det beslut som Skatteförvaltningen årligen meddelar och som gäller sättet för och storleken av förskottsinnehållning. Till exempel om man i januari betalar en faderskapspenningsperiod som hänför sig till föregående kalenderår bestäms förskottsinnehållningen per dag enligt hur stor din dagpenning har varit. Skatt innehålls enligt förskottsinnehållnings tabellen även i sådana fall då FPA inte har tillgång till dina förkottsinnehållningsuppgifter.

Skattekort

I regel behöver inte något skattekort lämnas in till FPA. FPA får uppgifterna på grundskattekortet direkt från Skatteförvaltningen.

Om du använder ett källskattekort ska du själv lämna in det till FPA. Källskattekort används av dem som bor utomlands eller som flyttar från utlandet.

I januari används föregående års skatteprocent om du inte lämnar in ett ändringsskattekort till FPA.

Beställ ett ändringsskattekort vid behov

Om du misstänker att du betalar för litet eller för mycket i skatt på föräldrapenningen ska du kontrollera din skatteprocent med skatteprocenträknaren. Vid behov kan du ansöka om ett ändringsskattekort för sociala förmåner.

Enklast beställer du ett ändringsskattekort via webbtjänsten MinSkatt. Skatteprocenten på ett ändringsskattekort kan vara lägre än 25 %. Skatteförvaltningen skickar ändringsskattekortet direkt till FPA.