Föräldradagpenningar till företagare

Beloppet av föräldradagpenningen beräknas utifrån din årsinkomst. Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod som består av de 12 kalendermånader som infaller innan kalendermånaden före den månad då rätten till förmånen börjar.

FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst

Som en företagares årsinkomst räknas FöPL- och LFöPL-arbetsinkomsten under granskningsperioden på 12 kalendermånader.

I årsinkomsten räknas inte löneinkomster från eget företag eller förvärvsinkomster av näringsverksamhet. Om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomstens belopp ändrats under granskningsperioden beaktas en genomsnittlig arbetsinkomst.

Exempel

Lisas rätt till moderskapspenning börjar 15.2.2020. Granskningsperioden är 1.1–31.12.2019. FöPL-arbetsinkomstens belopp är 20 000 euro per år.

Som årsinkomst räknas FöPL-arbetsinkomsten.

Moderskapspenningens belopp är ca 46 euro per vardag.*

Moderskapspenningens belopp är ca 60 euro per vardag* för de första 56 dagarna.

*) Uppskattning.

Företagare som bisyssla

Om företagsverksamheten är en s.k. bisyssla, dvs. att du verkar som företagare och samtidigt som du förvärvsarbetar, beaktas både löneinkomsten och den pensionsgrundande arbetsinkomsten vid beräkningen av dagpenningen.

Föräldradagpenningar till stipendiater

Om du får stipendium för konstnärligt eller vetenskapligt arbete och du har tecknat en LFöPL-försäkring hos LPA beräknas din moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenning utifrån årsinkomsten enligt din LFöPL-försäkring.

Om du inte är skyldig att teckna en LFöPL-försäkring för ditt stipendium räknas ditt stipendium inte med i årsinkomsten.

Läs mer