Så här meddelar du förändringar som inverkar på föräldradagpenningen

Föräldradagpenningarna förnyades – är du på rätt sida?

Den här sidan gäller din familj om

  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022
  • adoptivbarnet togs i vård 30.7.2022 eller tidigare.
Läs mer om föräldradagpenningar när den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare.

Om du får moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning eller föräldrapenning ska du meddela FPA

  • om du arbetar vardagar (måndag–lördag). Du kan läsa mer om din rätt att arbeta medan du får föräldradagpenning på webbsidan för förmånen i fråga.
  • om din familj flyttar utomlands
  • om ditt barn flyttar utomlands.

Meddela förändringar i MittFPA. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID. Du kan också ringa FPA:s servicenummer för barnfamiljer. 

Vilka förändringar behöver man inte meddela?

  • Om du arbetar söndagar eller söckenhelger
  • Om du får semesterersättning eller semesterpenning under den särskilda moderskapsledigheten, moderskapsledigheten, faderskapsledigheten eller föräldraledigheten.

Vanliga frågor:

Läs mer