Specialfall under granskningsperioden på 12 månader

Föräldradagpenningarna förnyades – är du på rätt sida?

Den här sidan gäller din familj om

  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022
  • adoptivbarnet togs i vård 30.7.2022 eller tidigare.

Läs mer om föräldradagpenningar när den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare.

I vissa situationer kan dagpenningen bestämmas utgående från de sista 3 månaderna i granskningsperioden.  Förutsättningen är att din situation under granskningsperioden på 12 kalendermånader har varit någon av följande:

  • Du har blivit klar med din yrkesutbildning och tagit examen.
    • T.ex. yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller lägre eller högre högskoleexamen.
  • Du har gjort värnplikt eller civiltjänst.
  • Du har efter föräldradagpenningsperioden helt eller delvis varit borta från arbetslivet på grund av hemvård av ett barn som är under 3 år.
  • Du har efter föräldradagpenningsperioden helt eller delvis varit borta från arbetslivet på grund av hemvård av ett adoptivbarn.
  • Du har varit borta från ditt arbete eftersom du deltagit i sjukvården av ditt sjuka eller funktionshindrade barn som är under 16 år (vård i hemmet eller på sjukhus).
  • Du har flyttat till Finland från utlandet och du har inte varit sjukförsäkrad i Finland under din vistelse utomlands.

Dessutom förutsätts det att dina inkomster för 3 månader multiplicerat med 4 är minst 20 procent högre än vad din årsinkomst skulle vara utifrån granskningsperioden på 12 månader.

 

Exempel

Elins rätt till föräldradagpenning börjar 15.2.2022. Granskningsperioden är 1.1–31.12.2021.  Elin har varit vårdledig i början av året och återvänt till arbetet 1.8.2021 när barnet fyllt 3 år.

Elins lön har varit 2 500 euro per månad (brutto) under perioden 1.8–31.12.2021. Det innebär att hennes årsinkomst under granskningsperioden på 12 kalendermånader är 12 500 euro.

Räknat utifrån de 3 sista kalendermånaderna i granskningsperioden är årsinkomsten 2 500 euro x 3 månader x 4 = 30 000 euro. Elin ansöker om dagpenning utifrån inkomsterna för 3 månader.

Dagpenningens belopp kan undantagsvis grunda sig på årsinkomsten som beräknats utifrån 3 kalendermånader, eftersom den är över 20 procent högre än årsinkomsten som beräknats utifrån 12 kalendermånader, och Elin varit borta från sitt arbete på grund av vården av sitt under 3-åriga barn.