När företagaren går i pension

En företagare ska själv ordna sitt pensionsskydd genom att betala en pensionsförsäkring för företagare eller lantbruksföretagare (FöPL- eller LFöPL-försäkring). När du når pensionsåldern kan du ansöka om arbetspension hos den arbetspensionsanstalt där du varit försäkrad.

Om din arbetspension är liten kan du utöver den få pension från FPA.

Företagares arbetspension

  1. Arbetspensionens belopp baserar sig på företagarens arbetsinkomst enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen.
  2. Sök arbetspension hos din egen arbetspensionsanstalt (arbetspension.fi).

FPA:s folkpension kompletterar arbetspensionen

  1. Om du har en liten arbetspension eller ingen alls kan du få folkpension från FPA. En form av folkpension är ålderspension för personer över 65 år.
  2. Läs anvisningar om hur du ansöker om ålderspension och hur stort beloppet är.

Garantipensionen tryggar en minimipension

  1. Garantipensionen påverkas av alla övriga pensioner från Finland och från utlandet. FPA kan bevilja garantipension först efter att du har ansökt om alla andra pensioner.
  2. Läs anvisningar om hur du ansöker om garantipension och hur stort beloppet är.

Bostadsbidrag om inkomsterna är små

  1. Om du är pensionstagare med små inkomster och du har exempelvis arbetspension eller ålderspension från FPA kan du ansöka om bostadsbidrag för pensionstagare.
  2. Läs anvisningar om hur du ansöker om bostadsbidrag för pensionstagare och hur stort beloppet är.

Läs mer