Så här får du ersättning för företagshälsovård

Du behöver inte ansöka om ersättning i efterskott ifall du egenskap av  företagare skaffar din företagshälsovård av

  • kommunens hälsocentral
  • en privat hälsovårdsproducent som har avtal om redovisningsförfarande för företagshälsovårdsersättningar.

Serviceproducenten drar av FPA-ersättningen direkt från räkningen och ansöker om ersättningarna hos FPA. Du betalar endast din egen andel. Du får alltså direktersättning.

En privat serviceproducent kan använda sig av redovisningsförfarandet endast med ditt medgivande antingen i företagshälsovårdsavtalet eller i en särskild bilaga.

Ifall ersättningen betalas till serviceproducenten enligt redovisningen får du inte något beslut om det. Du kan får ett skriftligt beslut om beviljande av ersättning ifall du begär det inom 6 månader efter att du har fått tjänsterna.

  • Serviceproducenten ett meddelande om redovisningen från *FPA
  • Företagaren ser uppgifterna i FPA:s e-tjänst

Om ersättningen avslås helt eller delvis eller ersättningen betalas till högre belopp skickar FPA beslutet till kännedom både till företagaren och serviceproducenten. Båda kan överklaga beslutet.

Om du inte får direktersättning

Om du köper tjänsterna av en privat läkarcentral eller yrkesutövare som inte har avtal om redovisningsförfarande betalar du först tjänsterna själv och söker ersättning för kostnaderna för företagares företagshälsovård i efterhand hos FPA.

Gör då så här:

  1. Fyll i ansökningsblanketten SV110TTHr som du får  från företagshälsovården.
  2. Bifoga den utredning som din serviceproducent har fyllt i SV111TTHr och/eller SV113 TTHr. Du kan bifoga flera bilagor till ansökan.
    • Inga betalningskvitton behövs, men FPA kan begära om utredning över betalningar i samband med handläggningen
  3.  Posta ersättningsansökan med bilagor till handläggningsstället inom 6 månader efter att du betalat för tjänsten.
  4. Du får ett skriftligt beslut. I beslutsbrevet finns anvisningar hur du kan överklaga, ifall du anser att beslutet är felaktigt.

Ansök skilt om ersättning för resekostnader och förstahjälpenberedskap

Du måste alltid själv ansöka om ersättning för resekostnader i samband med företagshälsovården och kostnader för första hjälpen-utbildning eller -utrustning. Det gör du på med blankett SV116TTHr. Ansökan om ersättning för kostnader för företagshälsovård för företagare.

Kolla dina egna uppgifter i e-tjänsten

I FPA:s e-tjänst kan du se hur mycket företagshälsovårdskostnader du haft under ett år och hur mycket du har fått i ersättning från FPA. Här ser du också hur mycket det finns kvar för ersättningar under resten av året. Du loggar in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med ett mobilcertifikat.

Läs mer