Förmåner för arbetslösa och arbetssökande i Finland

Du har rätt till arbetslöshetsförmån om du bor stadigvarande i Finland och du omfattas av den finländska sociala tryggheten. Dessutom ska du ha anmält dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster. Om du inte bor stadigvarande i Finland och du omfattas inte heller av den finländska sociala tryggheten, kan du ändå ha rätt till grunddagpenning eller inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning som betalas av arbetslöshetskassan om du till exempel blir permitterad.

Om du för första gången ansöker om en förmån efter att ha flyttat till Finland och din rätt till FPA-förmåner har inte ännu fastställts, ska du anmäla din flyttning till Finland på nätet. Du kan också fylla i och lämna in blanketten Flyttning till Finland Y 77r (pdf).

Om du inte har blivit beviljad en förmån som du ansökt om och dina förhållanden förändras, kan du ansöka om förmånen på nytt. Förändrade förhållanden kan vara till exempel att en familjemedlem flyttar till Finland eller någon annan situation, där boendet i Finland blir mera stadigvarande än förut. Då ska du också bifoga anmälan Flyttning till Finland Y 77r (pdf) till ansökan.

Arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning?

Du kan få arbetsmarknadsstöd i Finland om

  • du är fast bosatt i Finland och omfattas av den finländska sociala tryggheten och
  • du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster.

Du kan få grunddagpenning när du flyttar till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz och

  • du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster
  • du arbetade i Finland innan du blev arbetslös
  • du uppfyller arbetsvillkoret, i vilket också kan inräknas sysselsättningsperioder i andra länder
  • du vistas eller bor i Finland efter att du blivit arbetslös.

Ansök om arbetslöshetsförmån i bosättningslandet om du var bosatt där redan medan du arbetade i Finland och du inte tänker bli kvar i Finland efter att du blivit arbetslös. Om du blivit permitterad i Finland eller om ditt finländska anställningsförhållande fortfarande är gällande, kan du få grunddagpenning från Finland oberoende av var du bor.

Om du har arbetat utomlands

Om du har arbetat i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz, kan arbetet utomlands räknas in i det finska arbetsvillkoret. Arbete i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien kan inte räknas in i arbetsvillkoret.

Du behöver ett intyg U1 som arbetskraftsmyndigheterna i det land där du arbetat (EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien) beviljat i vilket alla dina sysselsättnings- och arbetslöshetsförsäkringsperioder fastställs. Begär intyget redan före flyttningen till Finland av den myndighet i utreselandet hos vilken du skulle ha ansökt om arbetslöshetsförmån om du varit bosatt där.

Sysselsättningsperioder i ett annat land kan i regel räknas in i arbetsvillkoret i Finland. För att perioderna ska godkännas förutsätts det att du efter dem har arbetat i Finland i minst 4 veckor. Arbetet i Finland ska vara sådant att det kan räknas in i arbetsvillkoret.

I följande situationer krävs dock inte 4 veckors arbete:

  • Finland är fortsättningsvis ditt bosättningsland trots din vistelse och ditt arbete i ett annat land, och du återvänder till Finland efter att arbetet upphör.
  • Du är stadigvarande bosatt i Finland men du har arbetat som gränsarbetare i ett annat land.
  • Du har bott i ett annat nordiskt land men du har under de senaste 5 åren fått arbetslöshetsdagpenning från Finland, haft arbete som kan räknas in i arbetsvillkoret i minst en vecka eller bedrivit företagarverksamhet som kan räknas in i arbetsvillkoret i minst 4 månader.

När du kommer från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz för att söka arbete i Finland

Om du kommer från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz och du söker arbete i Finland, kan du få arbetslöshetsförmån från utreselandet. Detta förutsätter dock att du har ingått en överenskommelse med arbetskraftsmyndigheterna i utreselandet om att du söker arbete här. Du kan inte samtidigt få arbetslöshetsförmåner från Finland.

Du kan söka arbete i högst 3–6 månader. Du behöver ett intyg över rätten till arbetslöshetsförmåner (intyg U2) från arbetskraftsmyndigheten i utreselandet och du ska visa upp intyget hos TE-tjänster.

Kom ihåg att anmäla förändringar till arbetskraftsmyndigheten i utreselandet, till exempel om du får jobb.

Läs mer