Förmånsbeskrivning 2018: Statistik över pensionsstöd

Den här förmånsbeskrivningen har gjorts upp med tanke på statistikföring, och förmånerna beskrivs enligt lagstiftningen år 2018. Aktuell information om de olika förmånerna hittas på FPA:s ingångssida www.fpa.fi.

Pensionsstödet är avsett att trygga försörjningen för äldre personer som är långtidsarbetslösa. Bestämmelser om pensionsstödet finns i lagen om pensionsstöd (1531/2016), som verkställs av FPA. Lagändringar beskrivs i bilaga 9.

År 2018 beviljades pensionsstödet den som är född före 1.9.1956, bosatt i Finland och som

  • 31.8.2016 har haft rätt till arbetsmarknadsstöd
  • har under perioden 1.9.2010–31.8.2016 fått arbetsmarknadsstöd i minst 1 250 dagar eller arbetslöshetsdagpenning för den maximala tiden och dessutom arbetsmarknadsstöd i minst 750 dagar.

Pensionsstödet kan fortsättningsvis betalas ut till personer som flyttar till ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz. Om en person flyttar till något annat land betalas pensionsstöd endast under en tid av tillfällig vistelse i landet.

Rätten till pensionsstöd upphör senast när man fyller 65 år.

Pensionsstödet är lika stort som garantipensionen, och det justeras årligen med folkpensionsindex. Den som har pensionsstöd har rätt till pensionsinkomstavdrag, och på det sättet ser man till att en arbetslös som endast får pensionsstöd inte behöver betala skatt för stödet.

Den som har pensionsstöd kan beviljas bostadsbidrag för pensionstagare eller allmänt bostadsbidrag, barnförhöjning, vårdbidrag för pensionstagare eller rehabiliteringspenning för pensionstagare.