Förmånsbeskrivning 2017: Statistik över läkemedel och ersättningsrättigheter

Läkemedelsersättningssystemet beskrivs i Suomen lääketilasto (på finska och engelska).