Förmånstjänster

Förmånsdirektör
Anne Neimala

Chef för juridiska enheten för förmånstjänster
Mia Helle

Chef för Kompetenscentret för utkomstskyddsärenden
Pasi Pajula

Chef för Kompetenscentret för pensions-, studie- och familjeförmåner
Regina Ollila

Chef för Kompetenscentret för arbets- och funktionsförmågeärenden
Mikko Toivanen

Chef för Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner
Reija Jääskeläinen

Chef för Kompetenscentret för internationella ärenden
Suvi Rasimus

Chef för Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Marika Lahtivirta

Chef för enheten för utveckling av förmånstjänster
Heli Kauhanen

Chef för Enheten för planering av förmånsrelaterade tjänster
Soili Orre

Chef för Försäkringsmedicinska enheten
Ilona Autti-Rämö

Direktör för Norra försäkringsdistriktet
Arto Rautio

Direktör för Mellersta försäkringsdistriktet
Liisa Ojala

Direktör för Västra försäkringsdistriktet
Petri Hannula

Direktör för Östra försäkringsdistriktet
Kimmo Ruuskanen

Direktör för Södra försäkringsdistriktet
Antti Jussila

Mer information