Förmedling av uppgifter till FPA

De uppgifter om uppmätta resultat som serviceproducenterna samlar in förmedlas till FPA genom systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat. För att kunna skicka uppgifter måste serviceproducenten logga in i systemet med hjälp av Katso-koder.

Rapportering av uppgifter

Du kan skicka uppgifter via systemet för rapportering av rehabiliteringsresultat genom att logga in här.

Skicka uppgifter till FPA

För att kunna använda systemet måste serviceproducenten autentisera sig med en Katso-kod. Närmare information om autentiseringen finns på adressen www.skatt.fi/katso och i den finskspråkiga anvisningen om rapporteringen av rehabiliteringsresultat (Opas tuloksellisuuden raportoinnin tietojen toimittamisesta Kelaan, se nedan). Alla organisationer och personer som uppfyller villkoren för Katso-autentisering kan logga in i systemet. Serviceproducenten svarar för sina anställdas behörigheter.

De bedömningsinstrument som ansluter sig till rapporteringen av rehabiliteringsresultat anges i servicebeskrivningarna (standarderna) för de rehabiliteringstjänster där man samlar in uppgifter om uppmätta resultat. Serviceproducentens ansvar för att skicka de här uppgifterna fastställs dessutom i avtalen om köp av tjänster.

Uppgifter om uppmätta resultat ska skickas till FPA före utgången av maj kalenderåret efter att mätningen genomfördes. I övrigt kan serviceproducenterna skicka uppgifterna enligt egen tidtabell. Resultat av inledande mätningar kan från 11.2.2017 skickas in utan den ovannämnda tidsbegränsningen också för år 2015. Syftet med ändringen gällande förmedlingen av resultat från de inledande mätningarna är att säkerställa att FPA som referenspunkt till alla avslutande mätningar och uppföljningsmätningar också får en inledande mätning.  Anvisningar om insamling och förmedling av uppgifter finns i anvisningarna nedan.

Samtycke av klienten

Det är frivilligt för rehabiliteringsklienten att delta i rapporteringen.

Serviceproducenten informerar klienten om uppföljningen av rehabiliteringsresultat, ger klienten FPA:s broschyr och ber om ett skriftligt tillstånd att skicka uppgifter till FPA.