Ersättning enligt andra lagar

Direktersättningsförfarandet tillämpas inte i fall där apoteket avgiftsfritt expedierar läkemedel till kunden på basis av någon annan lag än SFL och fakturerar en annan betalare. Det kan vara fråga om bl.a.

  • trafikförsäkringslagen
  • lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
  • lagen om skada ådragen i militärtjänst
  • lagen om olycksfall i militärtjänst
  • lagen om smittsamma sjukdomar
  • lagen och förordningen om hälsovården inom försvarsmakten
  • civiltjänstlagen.

I oklara fall hänvisas kunden till FPA för att söka ersättning.

 

1.1.2017 (SF-anvisningar för apotek 3.1.2)