Kunder som inte är försäkrade i Finland

Personer som är försäkrade i något annat land än Finland kan i regel inte få direktersättning för sina läkemedelsköp via apoteket. De kan emellertid vara berättigade till ersättning från FPA på basis av en beräkning från apoteket (se punkt 12.2) eller så kan de söka ersättning från sitt bosättningsland. Närmare information om hur läkemedel som köpts i Finland ska ersättas i internationella situationer: www.eu-halsovard.fi.

Undantag:

  • Personer som är stadigvarande bosatta i EU- eller EES-länder eller i Schweiz och har pension från Finland har rätt att få ersättning för sina läkemedelsköp via apoteket.
  • Sjömän, gränsarbetare och arbetstagare som är stadigvarande bosatta i Finland och som på grund av sitt arbete är försäkrade i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz, har rätt att få ersättning för sina läkemedelsinköp via apoteket.

 

1.6.2020 (SF-anvisningar för apotek 3.1.3)