Mellersta försäkringsdistriktet

FPA:s mellersta försäkringsdistrikt ansvarar för handläggningen av förmånsansökningar inom området för följande kommuner.
 

Telefontjänst

Privatpersoner betjänas per telefon av FPA:s servicenummer för privatpersoner, arbetsgivare av servicenumret för arbetsgivare och FPA:s samarbetspartner av myndighetslinjen.

Direktör för Mellersta försäkringsdistriktet

Liisa Ojala
fornamn.efternamn@fpa.fi

PB 10, 00056 KELA

Handläggningscenter

Handläggningscentret för utkomstskyddsärenden
chef Kristiina Wallenius

Handläggningscentret för pensions-, studie- och familjeförmåner
chef Johanna Säilä-Jokinen

Handläggningscentret för arbets- och funktionsförmågeärenden
chef Kristiina Harsu

Handläggningscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner
chef Sami Reunanen

Sakkunnigläkarcentret
överläkare Riitta Luoto

Skanningscentret
chef Pekka Mäkelä

Mer information: