Östra försäkringsdistriktet

FPA:s östra försäkringsdistrikt ansvarar för handläggningen av förmånsansökningar inom området för följande kommuner.

Telefontjänst

Privatpersoner betjänas per telefon av FPA:s servicenummer för privatpersoner, arbetsgivare av servicenumret för arbetsgivare och FPA:s samarbetspartner av myndighetslinjen.

Direktör för Östra försäkringsdistriktet

Kimmo Ruuskanen
fornamn.efternamn@fpa.fi

PB 10, 00056 KELA
Faksi 020 63 41599

Handläggningscenter

Handläggningscentret för utkomstskyddsärenden
chef Tiina Ahponen

Handläggningscentret för pensions-, studie- och familjeförmåner
chef Eija Aarnio

Handläggningscentret för arbets- och funktionsförmågeärenden
chef Janne Nissinen

Handläggningscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner
chef Sam Korhonen

Sakkunnigläkarcentret
överläkare Jyrki Elo

Skanningscentret
chef Sam Korhonen

Nationella specialenheter

Studiestödscentralen
chef Eija Aarnio

Mer information