Södra försäkringsdistriktet

FPA:s södra försäkringsdistrikt ansvarar för handläggningen av förmånsansökningar inom området för följande kommuner.

Telefontjänst

Privatpersoner betjänas per telefon av FPA:s servicenummer för privatpersoner, arbetsgivare av servicenumret för arbetsgivare och FPA:s samarbetspartner av myndighetslinjen.

Direktör för Södra försäkringsdistriktet

Maini Kihlman
fornamn.efternamn@fpa.fi

PB 10, 00056 Kela
Fax 020 634 1599

Handläggningscenter

Handläggningscentret för utkomstskyddsärenden
chef Anita Vohlanen

Handläggningscentret för pensions-, studie- och familjeförmåner
chef Timo Lunden

Handläggningscentret för arbets- och funktionsförmågeärenden
chef Mats Enberg

Hälso- och sjukvårdsförmåner
chef Markku Lappalainen

Sakkunnigläkarcentret
chef Marjo Parkkila-Harju

Skanningscentret
chef Merja Zweygberg

Nationella specialenheter

Handläggningscentret för sjukpensionsärenden
chef Matti Hynninen

Centret för internationella ärenden
chef Maini Kihlman

Mer information